Taxikørsel

|03.03.2019

Ny afgiftsmodel for personbiler må ikke brandbeskatte taxierhvervet

Dansk PersonTransport bakker op om regeringens ambition om at reducere CO2 udledningen af personbiler i Danmark bl.a. ved at nedsætte en kommission for grøn omstilling af området. Foreningen fastslår dog, at der bør tages højde for erhvervskøretøjer, så de ikke bliver brandbeskattet i en ny afgiftsmodel.


Regeringens nye kommission for grøn omstilling af personbiler i Danmark, som blev nedsat den 26. februar, er et vigtigt skridt i retning af at reducere CO2-udledningnen fra transportsektoren.

”Dansk PersonTransport bakker fuldt op om regeringens ambition og bidrager gerne til den grønne omstilling i form af eltaxier med mere. En taxi kører 8 gange så mange kilometer årligt som den gennemsnitlige privatbil, og netop derfor er det vigtigt, at kommissionen tager højde for erhvervskøretøjer i sit arbejde, så de ikke bliver brandbeskattet i en ny afgiftsmodel”, siger Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport.

De samlede indtægter fra bilrelaterede afgifter såsom registreringsafgift, benzin- og dieselafgift, grøn ejerafgift med mere beløb sig samlet set til ca. 50 mia. kr. i 2017. Med den nuværende afgiftsmodel, vil en omlægning til lavemissionsbiler medføre en betydelig nedgang i disse indtægter. Derfor skal den nedsatte kommission både se på, hvordan Regeringens målsætning om en grøn omlægning af alle nyregistrerede personbiler fra 2030 konkret kan udføres og samtidig komme med forslag til indretningen af afgiftssystemet. Målet er at bevare niveauet for de bilrelaterede afgifter, hvilket kræver alternative indtægtskilder.

Regeringen lægger op til, at der blandt andet skal kigges på mulighederne for øget brug af road pricing, vejafgifter eller lignende og mulighederne for omlægning fra den nuværende værdibaserede registreringsafgift til en teknisk baseret bilafgift.

Dansk PersonTransport vil løbende holde medlemmerne orienteret om udviklingen i kommissionens arbejde, hvor første delrapport forventes i udgangen af 2019. Foreningen vil desuden presse på for, at kommissionen er opmærksomme på de udfordringer, der er ved anskaffelse af elbiler, der kan anvendes til taxikørsel og de problemer det vil give, hvis taxier skal betale samme vejafgifter som privatbilister.

Hvis du vil vide mere om kommissionens arbejde og udspillet, kan du kontakte Mads Engberg.