Coronavirus

|21.09.2020

Nul alkohol i alle busser

Forbuddet mod indtagelse af alkohol gælder alle busser, der kører med bustilladelse. Her er det vigtigt at være opmærksom på reglerne og skilte tydeligt. DPT har lavet et skilt, du kan printe her


Regeringen har indført et forbud mod indtagelse af alkohol i busser. Selv om forbuddet primært er møntet på de udfordringer, der har været med visse partybusser, så gælder forbuddet alle busser, der kører på en bustilladelse. Forbuddet gælder fra 19. september og til og med 4. oktober.

I bekendtgørelsen, du kan se her, er en række forhold, som du skal være opmærksom på:

Trafikselskaber og udmeldte ø-kommuner samt busselskaber med tilladelse i henhold til lov om buskørsel skal opfylde følgende krav:

  • Forbuddet mod indtagelse af alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus og muligheden for bortvisning af passagerer, som indtager alkoholiske drikke, skal fremgå af rejseregler, ordensregler eller lignende.
  • Der skal i busser opsættes skilte eller andet informationsmateriale om forbuddet mod indtagelse af alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus. Du kan hente et skilt her.
  • Der skal ske håndhævelse af forbuddet mod indtagelse af alkoholiske drikke.