08.09.2022

Nu skal virksomheder også sortere deres restaffald

Fra den 31. december 2022 bliver det et krav at arbejdspladser sorterer husholdningslignede affald.


Det skal ske efter de samme sorteringskriterier som dem der er blevet indført for private husholdninger. Det vil sige i de 10 typer; mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad og drikkekarton, farligt affald og restaffald. (tekstilaffald skal sorteres i løbet af 2023).

Produktionsaffald skal stadig sorteres efter de gældende krav.

Miljøstyrelsen har udviklet en række materialer og information der kan bruges på arbejdspladsen, for at understøtte implementering af de nye krav. Materialerne er tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Materialerne til arbejdspladser, indeholder blandt andet:

  • En tjekliste til hvordan man kommer i gang med sorteringen.
  • Nyttige tips i forhold til dialog med virksomhedens affaldsindsamler

Der er derudover materialer om sorteringsvejledning, tips om blandt andet indretning og information om affald, samt mærkning af beholdere med de fælles nationale piktogrammer, for arbejdspladsen.

Typiske spørgsmål findes under spørgsmål og svar.

Se det øvrige materiale for arbejdspladser på www.affaldssorteringnytter.dk

 

Øvrige links:

Affaldsbekendtgørelsen.