Coronavirus

|08.07.2020

Nu er der åbent for ansøgninger til forlænget lønkompensation

Det er fra i dag muligt at søge om lønkompensation for den forlængede periode fra 9. juli til 29. august.


Hvis du i din virksomhed forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af coronakrisen fra 9. juli til 29. august, kan du fra i dag og frem til 20. september 2020 søge om forlænget lønkompensation.

For at kunne søge om lønkompensationen skal din virksomhed stå over for at skulle afskedige minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Det er ikke relevant, om det er del- eller fuldtidsansatte eller elever for udregningen, blot der er en ansættelseskontrakt, der er indgået før 9. marts 2020.

Det består kompensationen af
For medarbejdere, der er ansat som funktionærer, vil lønkompensationen udgøre 75 % af de samlede lønudgifter, men dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. For ikke-funktionærer gælder det, at lønkompensationen udgør 90 % af de samlede lønudgifter med samme loft på 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. Hvis medarbejderen er ansat på mindre end fuld tid, vil grænsen blive sat tilsvarende ned.

Man kan ikke søge hvis …
En virksomhed kan ikke søge denne hjælpepakke, hvis den i forvejen benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden løn, eller hvis lønudgifterne bliver dækket af andre hjælpepakker. Samtidigt kan man ikke få kompensation for medarbejdere, der modtager anden offentlig støtte (fleksjobbere er undtaget), eller hvis medarbejderne allerede er afskedigede. Virksomhedsejere, der ejer mere end 25 % af virksomheden, kan heller ikke kompenseres. Se virksomhedsguiden for yderligere detaljer.

Kompensationsperioden
Perioden, man som virksomhedsejer kan få lønkompensation for, er fra og med 9. marts til og med 29. august 2020, og det er muligt at søge ordningen frem til 20. sept. Hvis der ansøges om lønkompensation for den forlængede periode (fra 9. juli), udbetales der ikke lønkompensation for 21 kalenderdage pr. ansat i perioden. Disse dage skal med i ansøgningen, men de bliver ikke regnet med i opgørelsen og trækkes automatisk fra. I de 21 dage må dine medarbejdere holde ferie eller fortsætte med at arbejde. Hvis virksomheden genindkalder medarbejderen på arbejde i de 21 dage, vil man ikke senere kunne sende dem hjem på ferie og få lønkompensation for ferieperioden. De 21 dage tæller ikke med i kriterierne for at søge lønkompensationen (udsigten til at afskedige 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte).

Hvis din virksomhed endnu ikke har sendt nogen ansøgning om lønkompensation, kan der søges fra hele perioden fra og med 9. marts. Hvis din virksomhed tidligere har fået godkendt en ansøgning om lønkompensation, kan du sagtens ansøge igen, eller du kan nøjes med de tidligere modtagede kompensationer.

Læs mere på Virksomhedsguiden