09.12.2022

NTs anbefalinger til den nordjyske, kollektive trafik er sendt til høring frem til den 8. marts 2023

Flere ekspresbusser, fleksible transportmidler og fokus på bedre knudepunkter udgør fundamentet for Nordjyllands Trafikselskabs anbefalinger i "Fremtidens Kollektive Trafik".


“Der er lagt op til en mindre reform af den kollektive trafik i Nordjylland …” skriver Nordjyllands Trafikselskab i pressemeddelelsen fra den 8. december. Forøgede udgifter, og perioder med færre passagerer har fået NT til at undersøge hvordan de nordjyske passagerer kan få mest for pengene.

Flere ekspresbusser
NT anbefaler højere prioritering af ekspresbusser, der har færre stoppesteder men flere afgange. Med en udbygning af ekspresbusnettet forventer man at tiltrække flere passagerer, f.eks. pendlere, med de kortere og hyppigere transporttider.

Bedre fleksible produkter
Med forslaget om mere fleksible produkter, opfordrer man til en mere behovsbestemt kollektiv trafik i de områder hvor passagerniveauet er lavt. Det vil betyde mere fokus på forudbestilte afgange frem for den faste rutetrafik. Udvidelse af dækningen af Flextrafik og Plustur vil kunne understøtte denne anbefaling.

Bedre knudepunkter
Passagerer skal møde tryghed og brugervenlighed på områderne på og omkring knudepunkter som stoppesteder, busterminaler og togstationer. Det skal bl.a. ske gennem større ensartethed med fælles koncept og design, samt implementering af nye og bredere knudepunkter.

Læs høringsoplægget her

Læs pressemeddelelsen her

Kontakt for yderligere oplysninger:
Kundechef NT, Mette Henriksen tlf.: 72 48 92 13