Turistkørsel

|11.04.2015

Norge: Krav om mindsteløn

I Norge har man besluttet, at mindstelønskravet gælder al national transport og inkluderer cabotage kørsel, dette er uafhængig af, om det er norske eller udenlandske busvirksomheder, der kører i Norge.


I Norge har man pr. 1. oktober 2015 indført krav om mindsteløn til alle chauffører, der kører cabotagekørsel i Norge.

 

Den 15. december 2022 reguleres følgende i forhold til norsk mindsteløn:

  • Mindstelønssatsen sættes til 194,12 NOK i timen.
  • Ved overnatning skal virksomheder dække omkostninger til kost og logi. Dette kan sikres ved fast diætsats, betaling efter regning eller via aftale med at transportkøberen dækker omkostningerne.

Hvis du kører til Norge, anbefales det at holde øje med den norske kronekurs, da udsving i kursen kan have stor betydning for omregningen af timelønnen til danske kroner.

 

Hvis du kører til Norge, skal der medbringes dokumentation på, at mindstelønskravene er opfyldt.

Dansk PersonTransports råd:

  • Hvis du kører til Norge anbefales det at holde øje med den norske krone kurs, da udsving i kursen kan have stor betydning for omregningen af timelønnen til danske kroner
  • Hvis du kører til Norge, skal der medbringes dokumentation på, at mindstelønskravene er opfyldt (kørsel til Norge kræver ingen forhåndsregistrering)

Baggrunden for det norske initiativ er, at man har vurderet, at mange turistbuschauffører fra især Polen og de baltiske lande udfører turistbuskørsel i Norge under ringere løn- og arbejdsvilkår end de, der gælder for norske turistbuschauffører i henhold til de norske overenskomster. I Norge har man en lovgivning, der generelt giver generelt mulighed for, at man kan lade en given norsk overenskomster gælde for udenlandske arbejdsgivere indenfor et bestemt område (Almenngjøringsloven fra 1993). Det har man nu valgt at benytte sig af på turistbusområdet.