Norge: Krav om mindsteløn
I Norge har man netop besluttet, at mindstelønskravet gælder al national transport og inkluderer cabotage kørsel, dette er uafhængig af, om det er norske eller udenlandske busvirksomheder, der kører i Norge.
11 april 2015

I Norge har man pr. 1. oktober 2015 indført krav om mindsteløn på 150 kr. ekskl. diæter og logi til alle chauffører, der kører cabotagekørsel i Norge.

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan det skal dokumenteres, at mindstelønskravet overholdes ved cabotagekørsel i Norge. Danske Busvognmænd vil holde medlemmerne underrettet via Medlemsnyt og på db-dk.dk.

De busvirksomheder der fra den 1. oktober 2015 om omfattet af mindstelønskravet skal kunne dokumentere, at det norske mindstelønskrav er overholdt. Mindstelønskravet er følgende:

  • En timeløn på minimum 150 NOK
  • Arbejdsgiver skal sørge for kost og logi. Alternativt kan der udbetales diæter til dækning heraf.

Den 1. juni 2017 reguleres følgende i forhold til norsk mindsteløn:

  • Mindstelønssatsen sættes til 154,57 NOK i timen. Svarende til ca 120 DKK (beregnet den 22. maj 2017)
  • Ved overnatning skal virksomheder betale diæter. Her er satsen forhøjet til315 NOK per døgn svarende til ca 250 DKK.

Danske Busvognmænds råd:

  • Hvis du kører til Norge anbefales det at holde øje med den norske krone kurs, da udsving i kursen kan have stor betydning for omregningen af timelønnen til danske kroner
  • Hvis du kører til Norge, skal der medbringes dokumentation på, at mindstelønskravene er opfyldt (kørsel til Norge kræver ingen forhåndsregistrering)

Baggrunden for det norske initiativ er, at man har vurderet, at mange turistbuschauffører fra især Polen og de baltiske lande udfører turistbuskørsel i Norge under ringere løn- og arbejdsvilkår end de, der gælder for norske turistbuschauffører i henhold til de norske overenskomster. I Norge har man en lovgivning, der generelt giver generelt mulighed for, at man kan lade en given norsk overenskomster gælde for udenlandske arbejdsgivere indenfor et bestemt område (Almenngjøringsloven fra 1993). Det har man nu valgt at benytte sig af på turistbusområdet.