Offentlig kørsel

|24.11.2017

Nødudgangsvinduer i busserne

Der er brug for en præcisering af reglerne for bussernes nødudgangsvinduer.


Danske Busvognmænd er i øjeblikket i dialog med Færdselsstyrelsen og Rigspolitiet om forståelsen af de regler, der gælder for bussernes nødudgange og nødudgangsvinduer, når disse påføres folie/film/klistermærker.

En del af baggrunden for denne dialog er, at politiet ved flere lejligheder har påtalt film/folie/klistermærker, der er påført bussernes nødudgangsvinduer og krævet, at disse blev fjernet.

Vi kender ikke til alle detaljerne i disse sager, men vi er enige med Rigspolitiet om, at film/folie ikke må være anbragt på en sådan måde og i et sådant omfang, at det forhindrer passagererne (eller redningspersonale udefra) i at benytte nødudgangsvinduet. Passagerernes sikkerhed må på ingen måde kompromitteres af brugen af folie og film.

Omvendt mener vi ikke, at der er faglig eller sikkerhedsmæssig begrundelse for fuldstændigt at forbyde, at nødudgangsvinduer overhovedet påføres folie/film. Indkaldelse til syn og/eller inddragelse af køretøjets nummerplader kræver efter Danske Busvognmænds opfattelse en klar hjemmel i regelsættet.

Vi håber på snarest at kunne uddybe resulaterne af denne dialog med myndighederne. Indtil da vil vi fremhæve:

  1. Det nuværende regelsæt for bussernes udgange og nødudgange finder du her. Det der fremgår med blå skrift er vejledning til reglerne.
  2. Bemærk at det er muligt og tilladt at flytte nødudgange i busserne. Men ikke let, da samtlige regler om kapacitet, placering, størrelse for nødudgange fortsat skal være opfyldt.
  3. Der er uklarhed om spørgsmålet, men politiet har mulighed for (Jf. Færdselsslovens § 77) at kontrollere bussen og indkalde den til syn, hvis der efter politiets vurdering konstateres fejl eller mangler.

Danske Busvognmænd vil snarest udsende en vejledning, der hjælper virksomhederne i forståelsen af regelsættet om nødudgangsvinduer. Herunder om, hvordan og i hvilket omfang de kan påføres folie/film og klistermærker.

Kontakt: Sektorchef Lasse Repsholt