24.11.2022

NFA peger på 27 markante risikofaktorer med forbindelse til trafikulykker blandt bus-, taxa- og lastbilchauffører

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kortlægger risici for chauffører til forebyggelse af ulykker.


Den nye undersøgelse er baseret på 30 års international forskning, hentet fra 67 forskellige internationale forskningsundersøgelser. Her fandt man 27 relevante risikofaktorer.

De 27 risikofaktorer er af forskerne, inddelt i seks grupper, som det ses på illustrationen herunder: organisatoriske, egenskaber hos den enkelte chauffør, kvalifikationer, chaufførens tilstand, køreadfærd samt ydre omstændigheder. 

Undersøgelsen omfatter ligeledes en række perspektiver på forebyggende indsatser mod vejulykker, hvor især chaufførens arbejdsplads påpeges som et godt sted at starte. Indlagte pauser i vagtplanen, god planlægning af ruten og støtte fra ledelsen i forbindelse med helbredsproblemer mv. er blot nogle af de ting, der ifølge forskningen er værd at tage op til revision.

Læs forskningscenterets præsentation af undersøgelsen her.

Læs hele den videnskabelige artikel her.

Illustration over de 27 risikofaktorer (NFA)