21.09.2023

Netværksdag for taxibranchen

Taxisektoren i Dansk PersonTransport var igen i år vært for et netværksmøde, hvor repræsentanter for hele taxibranchen deltog. På mødet blev aktuelle emner præsenteret, og mens gode kollegaer fra hele landet og leverandørerne til taxibranchen drøftede branchens fremtidige muligheder.


Formand for taxisektoren, Torben Kirketerp, bød velkommen til dette års netværksmøde ved at konstatere, at netværksmødet nu var blevet en tradition. Netværksmødet blev skabt med ønsket om at samle hele taxibranchen og drøfte, hvad der rører sig i og omkring taxibranchen. I år havde bestyrelsen for taxisektoren i DPT valgt at fokusere på, hvordan taxien kan spille en større rolle i forhold til den kollektive transport, og hvordan behandling af klager ved Klagenævnet for Taxi foregår. Derudover præsenterede Circle K også en status for udrulning af ladeinfrastruktur på deres stationer.

Vibeke Wolfsberg fra Dantaxi, samt næstformand for taxisektoren, præsenterede taxibestyrelsens oplæg til, hvordan taxien i endnu højere grad kan spille en rolle i den kollektive transport. I oplægget pointerede hun, at kapaciteten i taxierhvervet kan udnyttes mere optimalt, hvis der er fokus på, at der ikke stilles unødvendige barrierer for, at taxierne kan indgå i flextrafikken. Et andet budskab, som Vibeke Wolfsberg havde med, var, at man i højere grad bør undersøge, hvordan taxien bedst udnyttes i samspillet mellem udførelse af privat taxikørsel og offentlig transport.

Den grønne omstilling af taxierhvervet er i fuld gang og en nødvendighed for at understøtte omstillingen bliver i sagens natur, at taxierne kan oplades, når de er på farten. Peer Bjergskov, salgsmanager i Circle K, præsenterede udrulningen af hurtigopladere på netop Circle K’s tankstationer i hele Danmark samt en kommende løsning for hjemmeladning hos chaufførerne – en løsning som har været efterspurgt blandt DPT’s medlemmer.

Netværksdagen blev rundet af med en status fra Klagenævnet for Taxi, hvor Trine Wollenberg fra DPT gennemgik en række klagesager og kom med gode råd til, hvordan man som kørselskontor skal håndtere kundeklager.

Taxisektorens bestyrelse vil efter gode input fra netværksmødet arbejde videre med sit oplæg og spille det ind til det nyligt nedsatte Ekspertudvalg for Mobilitet under Transportministeriet.

Taxinetværket vender tilbage i september 2024.