20.01.2022

Nej til tvangsindgreb uden dommerkendelse

En samlet transportbranche råber politikerne op for at få ændret lovgivningsforslag.


Torsdag den 20. januar var lovforslaget L62 til afstemning i Folketinget. I loven var der lagt op til at give Færdselsstyrelsen mulighed for uden varsel og retskendelse at få adgang til en transportvirksomheds forretningslokaler, forretningsbøger og papirer, herunder materiale, der opbevares i elektronisk form. MF Kristian Pihl Lorentzen (V) havde stillet et forslag om at tage denne vidtgående mulighed ud af lovforslaget, og det er glædeligt at der kunne findes opbakning til det i Folketingssalen.

Det er vigtigt at Færdselsstyrelsen har mulighed for at føre effektiv kontrol med transportsektoren og det mener Dansk PersonTransport også er tilfældet i dag. Når Færdselsstyrelsen udfører virksomhedskontrol, modtager busvognmanden normalt et forvarsel herom, og Færdselsstyrelsen får herefter adgang til virksomheden.

At give muligheden for at kontrollere uden varsel og dommerkendelse, ville altså have gjort det lovligt for Færdselsstyrelsen at trænge ind på firmaadresser som tvangsindgreb. Den ekstra beføjelse mener DPT ikke at der er belæg for at indføre, og det er derfor glædeligt at denne del af lovforslaget er taget ud.