Coronavirus

|05.11.2020

Nedlukning af kollektiv trafik m.v. i Nordjylland

Transportministeriet har meddelt en række restriktioner, der skal begrænse corona-smitte i 7 nordjyske kommuner. Restriktionerne omfatter bus, tog, færge og flextrafik.


Transportministeriet har 5. november meddelt en række restriktioner, der skal begrænse corona-smitte i 7 nordjyske kommuner. Restriktionerne omfatter bus, tog, færge og flextrafik.
Det drejer sig om kommunerne: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del borgere er smittet med mink-virus-varianter.

  • Rutekørsel ind og ud af kommunerne stoppes. Skolebuskørsel er dog tilladt, og elever på ungdoms- og erhvervsuddannelser kan tilbydes at køre med skolebussen, hvis de kan fremvise gyldigt studiekort
  • Busser inden for kommunegrænsen kan fortsat køre.
  • Fjernbuskørsel og turistbuskørsel ind og ud kommunerne tillades ikke.
  • Flexture tilbydes ikke ind og ud af kommunerne, medmindre der er helbredsmæssige grunde.
  • Personer med samfundskritiske funktioner, der ikke har et alternativ til den kollektive transport, må benytte flextur ind og ud af kommunerne.
  • Der opfordres til, at befordringsordninger tilbudt iht. sundhedsloven og serviceloven begrænses til ture af helbredskritisk karakter. Det samme gælder individuel handicapkørsel.

Tiltagene er foreløbigt gældende til og med 3. december 2020. De nødvendige regelændringer træder som udgangspunkt i kraft 9. november 2020.

Link Transportministeriet her:

https://www.trm.dk/nyheder/2020/stor-begraensning-af-den-kollektive-transport-i-nordjylland/?fbclid=IwAR37CvNTen1U03udfM31bq7_LDPs5RnAEro1twMoDQlyQK4lRQpe728Qq64

Læs om DPT’s møde med transportministeren om dette her