eu

|27.03.2019

Nationale løsninger på social dumping er nødvendige nu

Europa-Parlamentets formand har udskudt afstemningen om mobilitetspakke 1, der forsøger at komme de omfattende problemer med social dumping til livs i erhvervet for persontransport. Ifølge Dansk PersonTransport kalder den manglende europæiske handlekraft på nationale løsninger.


Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani, har i denne uge udskudt afstemningen om mobilitetspakke 1, der indeholder tre EU-forslag om henholdsvis køre- og hviletidsregler, adgang til markedet og erhvervet (cabotagekørsel) samt en opdatering af reglerne om udstationering.

Fravær af europæisk handlekraft kalder på nationale løsninger
Den manglende evne til at opnå fælles europæiske løsninger ærgrer Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport, som udtaler: ”Vi har gennem længere tid arbejdet hårdt for at sikre en dansk løsning på den stigende sociale dumping, hvor udenlandske turistbusser og chauffører opererer mere eller mindre permanent i Danmark – endda uden at betale moms. At Europa-Parlamentet nu har udskudt afstemningen og dermed muligheden for at finde en europæisk løsning på problemet, gør det kun mere presserende at finde en hurtig og effektiv national løsning. Vi forventer derfor, at beslutningstagerne hurtigst muligt sikrer etableringen af en effektiv lovgivning og en efterfølgende hårdhændet håndhævelse, så vi kan komme problemet til livs.”

“Vi må igen henstille til, at vores forslag om indførelsen af minimumskrav for løn- og arbejdsvilkår gældende for udenlandske chauffører og vognmænd, der kører i Danmark, bliver realiseret. Vi er nødsaget til at indføre konkrete og restriktive regler for cabotagekørsel i Danmark – også for persontransport. Samtidig skal sådanne regler følges op med en effektiv håndhævelse. Det nytter ikke, at der bliver gennemført en enkel kontrol, der viser massive lovovertrædelser, uden at dette bliver fulgt op med yderligere kontroller, som tilfældet var sidste sommer,” afslutter Michael Nielsen med henvisning til sidste års kontrol af udenlandske busser 26. juni 2018, der afslørede gevaldige problemer, særligt hvad angår manglende momsregistrering.

Manglende momsregistrering medfører politianmeldelse
Dansk PersonTransport vil fortsætte kampen mod den stigende sociale dumping på turistbusområdet og har derfor valgt i fremtiden at politianmelde udenlandske vognmænd for økonomisk kriminalitet, når foreningen registrerer, at de udenlandske vognmænd, der kører cabotage i Danmark, ikke er momsregistreret og dermed ikke betaler den lovpligtige danske moms.