Offentlig kørsel

|15.12.2016

Natarbejde i busbranchen

Reglerne for natarbejde er defineret i Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet. Du skal være opmærksom på kravene, såfremt dine medarbejdere ikke allerede er sikret gennem TA's og AKT's overenskomster.


Arbejdstidsloven
Natarbejde er defineret i arbejdstidsloven, som siger følgende:

 • Natperiode defineres som et tidsrum på mindst 7 timer, som omfatter tidsrummet mellem kl. 00.00 og kl. 05.00. Medmindre andet er aftalt, er natperioden fra kl. 22.00 til kl. 05.00.
 • En natarbejder defineres i arbejdstidsloven som en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller en lønmodtager, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder.
 • En ansat, der lider af helbredsproblemer, som påviseligt skyldes, at vedkommende udfører natarbejde, skal overføres til passende dagarbejde, når det er muligt for virksomheden, jf. arbejdstidsloven.
 • Arbejdstidsloven gælder som nævnt kun, hvis bekendtgørelsens bestemmelser om helbredskontrol ikke er sikret via kollektiv overenskomst.

Arbejdstilsynets vurdering af de hyppigste helbredsproblemer ved natarbejde
Den vigtigste konsekvens af natarbejde er, at den sædvanlige døgnrytme brydes.

Nat- og skifteholdsarbejdere klager ofte over søvnproblemer, og skifteholdsarbejdere på nattevagt sover ca. 2 timer mindre end dagarbejdere. Søvnkvaliteten er ofte dårligere med bl.a. hyppigere opvågninger. Følgen er bl.a. øget træthed.

Følgende helbredsproblemer er hyppigere ved nat- og skifteholdsarbejde:

 • Psykiske problemer, fx stress, angst og nervøsitet ´
 • Psykiske reaktioner, fx irritabilitet, rastløshed og tristhed
 • Mave-tarmproblemer i form af appetitforstyrrelser, forstoppelse og løs mave
 • Forøget risiko for abort eller dødfødsel for gravide kvinder i fast natarbejde
 • Mindre risikoforøgelse for hjertekarsygdomme
 • Risiko for brystkræft for kvinder efter mange års regelmæssigt natarbejde
 • Eventuelt forværring af eksisterende sygdomme, fx sukkersyge

Nogle helbredsproblemer kan forværres ved arbejde i forceret tempo eller med et højt præcisionskrav.