Offentlig kørsel

|29.10.2020

Mundbindskravet forlænges – mundvisirer også godkendt

Mundbindskravet er blevet forlænget frem til 2. januar 2021. Som noget nyt er mundviserer, der hviler på hagen og dækker mund og næse, også godkendt.


Det nuværende krav om brug af mundbind i kollektiv trafik m.v. er forlænget til 2. januar 2021. Kravene og bestemmelserne til såvel passagerer som chauffører er uændrede i forhold til de regler, I kender i dag.

Med den nye bekendtgørelse er det dog blevet gjort muligt for både passagerer og chauffører, at benytte de såkaldte mundvisirer (gennemsigtig ansigtsmaske). Dette følger af en mindre justering af bekendtgørelsens § 5 (understreget).

§ 5.Ved mundbind forstås i § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2. Ved visir forstås i § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.