amu

|14.09.2020

Mulighed for AMU-kurser

Ny mulighed for medlemmer af DI, OG DE og derigennem HTSK fonden: Grundet corona er der oprettet en særlig kursusdagekonto, hvor medarbejderne får tildelt 20 kursusdage


Da samfundet blev lukket ned midt i marts for at stoppe spredningen af corona-virus, besluttede HTSK-fondens parter, at virksomhederne og medarbejderne skulle have ekstraordinær mulighed for at få tilskud til uddannelse. Derfor blev der oprettet en særlig kursusdagekonto, hvor medarbejderne fik tildelt 20 kursusdage.

Der er intet anciennitetskrav for disse dage. Det vil sige, at virksomheden kan få tilskud til medarbejdere, der har været ansat mindre end de seks måneder, der normalt er krav om.

Positivlisten for disse kursusdage er alle AMU-kurser undtagen de omkring 30 kurser, der er på positivlisten over aftalt uddannelse.
Fonden udbetaler 60 kr. pr. time og dækker udgifterne til deltagerbetaling.
En betingelse for at få tilskuddet er, at virksomheden ikke modtager statslig lønkompensation til medarbejderen i uddannelsesperioden.

Kontakt AMU-Fyn Jens Erik Christensen jec@amu-fyn.dk eller Transporterhvervets Uddannelser Christian Hunter ch@tur.dk for mere information.