movia

|07.01.2021

Movias stikprøvekontroller gennemført

Movias kontrolpanel, der består af arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger har gennemført 46 stikprøver på løn- og arbejdsvilkår i 2020 hos de private vognmænd, der kører flextrafik for Movia.


Movias kontrolpanel, hvor arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger deltager, har for andet år i træk gennemført stikprøver i deres skærpede kontrol med løn- og arbejdsvilkår hos de private operatører, der kører flextrafik for Movia. (Kontrolpanelet består af ATAX, Dansk Industri, Arbejdsgiverforeningen KA, KRIFA, Det Faglige Hus og 3F.) Resultatet viser, at der er en positiv udvikling med færre og mindre alvorlige fejl end i de foregående år, men at der stadig er fejl og mangler at rette op på.

Kontrolpanel
I samarbejde med arbejdsmarkedets parter nedsatte Movia i 2017 kontrolpanelet, der vurderer stikprøver-kontroller blandt Movias operatører, og rådgiver Movia om løn- og arbejdsvilkår hos de private vognmænd.

Stikprøvekontrollen foregår ved at indhente relevant dokumentation fra operatørerne i form af den benyttede overenskomst, tre måneders lønsedler og ansættelseskontrakter for samtlige chauffører, der kører flextrafik for Movia. Kontrolpanelet vurderer, om operatøren overholder overenskomsten i forhold til løn, pension, ferie, feriefridage, opsigelsesvarsel, sygdom samt giver en overordnet vurdering af ansættelsesvilkårene.

Kontroller siden 2017

De 46 stikprøvekontroller fra 2020 er fordelt på 20 operatører, der har kontrakt med Movia, og 26 underleverandører til disse. I 2017 udførte Movia 10 stikprøvekontroller, og i 2018 udførtes 20 stikprøvekontroller. I 2019 gennemgik kontrolpanelet stikprøver fra i alt 45 operatører.
Movia regner med at fortsætte med stikprøvekontrollerne i 2021, hvor de vil se på, om der er en sammenhæng med mellem de laveste priser i det seneste udbud og ringere ansættelsesvilkår for chaufførerne.

Resultatet for stikprøvekontrollen i 2020

  • Resultatet af de 46 stikprøvekontroller viser, at 12 kunne afsluttes med det samme, da alt var i orden.
  • Syv operatører har rettet fejl og mangler, og sagerne er lukket.
  • 14 operatører skulle rette op med hjælp fra deres arbejdsgiverforening, og sagerne er lukket.
  • Syv operatører har efter kontrollerne valgt at opgive at køre på kontrakt for Movia.
  • To operatører skulle rette op på fejl, men valgte efterfølgende at køre selv uden at have chauffører ansat, og derfor blev sagerne lukket.
  • Én sag vurderes pt. juridisk for yderligere afdækning, inden den eventuelt overgives til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, da operatøren har mange fejl og mangler og ikke vil rette tilstrækkeligt op.
  • Tre sager afventer vurdering af arbejdsgiverorganisation/fagforening.

    Læs mere her: https://www.moviatrafik.dk/presse/presse-og-nyheder?vis=182727867078433