Coronavirus

|02.04.2020

Movia justerer nedsat lokaltogsdrift med plus- og flexture

Movia justerer nedsat lokaltogsdrift med plus- og flexture


På grund af faldet af kunder i kollektiv trafik i disse corona-dage har Movia valgt at tilpasse antallet af busser og togafgange. Det medfører blandt andet færre tidlige morgenafgange. Dette viser sig imidlertid at være et problem for de borgere, der skal møde tidligt på arbejde. Derfor har Movia valgt at stille flextur og plustur til rådighed allerede fra klokken 4 om morgenen, hvor det normalt er fra klokken 6. Denne ændring træder i kraft fra 1. april 2020 og vil også gælde for weekender.
Når den kollektive trafik er tilbage i sædvanlig drift, vil plustur eller flextur også gå tilbage til almindelig drift og starte fra klokken 6.