flextrafik

|07.10.2020

Movia flexer med grønne muskler

Movia inviterede til præsentation af deres første to eldrevne flexbiler ved Nykøbing Falster Sygehus. Elbilerne sættes i drift 1. oktober 2020 og har til formål at indsamle erfaringer til, hvordan flextrafikken skal indrettes fremover.


De første to eldrevne flextrafik-biler sættes i drift i, og dermed tager Movia hul på udmøntningen af klimamålet for flextrafikken, der er aftalt mellem mobilitetsselskabet og kommunerne og regionerne i Østdanmark, som led i godkendelsen af Movias mobilitetsplan. Målet er, at hele Movias flextrafik er på el senest i 2030. Den nationale målsætning om CO2-reduktion er 70 % inden 2030.

Formålet med de første to flextrafikbiler på el er at få erfaringer med, hvordan elbiler effektivt kan implementeres i hele Movias flextrafik, og hvordan flextrafikken skal indrettes fremover, så der kommer størst mulig værdi med den grønne udvikling. Det er f.eks. som noget nyt behov for tid til opladning og en anden tilrettelæggelse af chaufførpauser, så tiden til opladning kan udnyttes bedst muligt.

El-flextrafikbilerne vil køre i hele Movias område herunder i Guldborgsund og Lolland kommuner, og i Lolland Kommune vil bilerne også køre som plustur.

Movia kører årligt omkring 380.000 patienter til og fra Region Sjællands sygehuse i flextrafik og med patientbusser.

Læs mere her:
https://www.moviatrafik.dk/presse/presse-og-nyheder?vis=805222863282896

og her:
https://sn.dk/Sjaelland/Flextur-nu-i-elbil/artikel/1371627