Rutekørsel

|06.09.2019

Momsforslag til skade for den kollektive bustrafik

Dansk PersonTransport har en række kritikpunkter til et lovforslag fra Skatteministeriet om en ændring i momsloven, som kan ramme den kollektive bustrafik hårdt.


Et lovforslag fra Skatteministeriet om ændring af momsloven kan ramme den kollektive bustrafik hårdt. Lovforslaget påvirker den måde, som mange busselskaber finansierer deres busser i leasingselskaber og kan betyde méromkostninger for den kollektive bustrafik alene på mellem 60 og 100 mio. kr. om året. Dertil kommer effekterne på specialkørselsordninger og andre former for privat og offentlig rutekørsel og personbefordring.

”Vi har betænkeligheder på dels det lovtekniske område i forhold til EU-retten og dels i forhold til risikoen for, at man indfører lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvorved vore medlemsvirksomheders retssikkerhed kan være sat på spil. Derudover kommer lovforslaget på et tidspunkt, hvor sektoren står for at skulle løfte en stor opgave med omstillingen af den kollektive bustrafik til en mere miljø- og klimavenlig form; en omstilling der kræver store investeringer fra operatørernes side, og hvor lovforslaget bestemt ikke er til nogen hjælp,” udtaler Lasse Repsholt, sektorchef i Dansk PersonTransport.

Dansk PersonTransport opfordrer også til, at de økonomiske konsekvenser for kommuner og regioner belyses grundigt.

Du kan læse Dansk PersonTransports høringssvar her.