25.01.2023

Møde med Transportministeren

Dansk PersonTransport fik den 24. januar lejlighed til at mødes med Transportminister Thomas Danielsen. DPT havde flere aktuelle emner med til ministeren, som vi havde en god dialog med ministeren om.


Grøn omstilling af den erhvervsmæssige persontransport, understøttelse af busdækningen i hele Danmark, håndhævelse af cabortageregler og taxireguleringen var nogle af de emner, som Dansk PersonTransports formand John Bergholdt, adm. direktør Michael Nielsen og vicedirektør Trine Wollenberg havde med til transportministeren.

Regeringsgrundlaget indeholder et mål om, at busdækningen for både byer og yderområder skal understøttes. Derfor havde DPT også et forslag med til transportministeren, der lægger op til en struktur for offentlig transport, der er baseret på en ambitiøs national målsætning for den kollektive trafik med fokus på at vende den negative passagerudvikling og en national standard for serviceniveauet for kollektiv trafik. Transportministeren kvitterede for forslaget, som vil blive taget med i processen, hvor et udvalg skal komme med anbefalinger til regeringen.

Reguleringen af taxierhvervet blev også drøftet, hvor DPT bl.a. fremsatte ønske om, at der skal stilles krav om vognmandsuddannelse til nye vognmænd og at der skal være en mere fri prisstruktur for taxiselskaberne. To ting, som bør inddrages i en kommende taxievaluering.

Et andet budskab som blev overbragt til ministeren, er i forhold til den grønne omstilling. For selvom den grønne omstilling i den kollektive transport går godt, er der stadig behov for der skal afsættes puljemidler til at understøtte omstillingen – til dækning af meromkostningen ved indkøb af turistbusser og etablering af ladeinfrastruktur til turistbusser langs de danske statsveje og turistattraktioner m.v.

”Jeg synes, at vi havde en god dialog med Transportminister Thomas Danielsen, som var lyttende og gerne ville have viden om alle vores medlemmers virksomheder og forretningsområder. Jeg er sikker på, at branchen vil få et godt samarbejde med ministeren” siger John Bergholdt.