regler

|14.08.2020

Miljøzonekontrol ved syn

De nye miljøzoneregler kræver, at busser skal være mindst euro-5 eller have partikelfilter. Håndhævelsen foregår som noget nyt digitalt, så vær opmærksom på, at de korrekte oplysninger er registreret


De nye miljøzoneregler er trådt i kraft 1. juli, hvor kravet er, at busserne skal være mindst euro-5 eller have monteret et partikelfilter. Håndhævelsen foretages som noget nyt ved hjælp af nummerpladescannere ved indkørslen til miljøzonereglerne, hvor der digitalt slås op i Det Digitale Motorregister (DMR) for at se, om bussen lever op til kravene. Derfor er det afgørende, at de data, som er registreret i DMR, er korrekte for så vidt angår euronorm og eventuelt fabriks- eller eftermonteret partikelfilter.

Dokumentation for fabriks- eller eftermonterede partikelfiltre

Synsvejledningen er netop blevet opdateret for at tage højde for de nye regler, og derfor gælder det fremover, at hvis en M2 eller M3 personbil har fabriksmonteret partikelfilter, som ønskes registreret, skal der foreligge dokumentation for dette fra bilfabrikanten eller dennes repræsentant om, at bilen er leveret med fabriksmonteret partikelfilter.

For eftermonterede partikelfiltre gælder, at hvis filteret skal registreres i DMR, skal der anvendes en særlig erklæring for eftermontering af godkendt partikelfilter, hvor filtermontøren erklærer, at bilen er forsynet med et godkendt eftermonteret partikelfilter. Erklæringen skal indsendes til Miljøstyrelsen inden synet.

Nødvendig dokumentation til registrering
Tidligere var det miljøzonemærket, der dokumenterede, om en bus måtte køre i miljøzonen eller ej, og derfor har der ikke været praksis for, at partikelfilteret er registreret i DMR. Det betyder, at der findes biler, som er godkendte til anvendelse i miljøzoner, som mangler registreringen af et partikelfilter i DMR. Hvis bussen fortsat skal kunne anvendes lovligt i miljøzoner, skal den igennem et registreringssyn, hvor partikelfilteret bliver registreret i DMR. Her skal ét af følgende dokumenter anvendes:

  • Synsrapport med angivelse af miljøzonemærkenummer, og/eller hvor det står anført, at bilen er forsynet med et principgodkendt partikelfilter
  • Den oprindelige erklæring for eftermontering af principgodkendt partikelfilter
  • Miljø- og Fødevareministeriets erklæring for eftermontering af godkendt partikelfilter påført Miljøstyrelsens identifikationsnummer
  • Bilen er monteret med et ubeskadiget miljøzonemærke.