miljøzone

|06.05.2020

Miljøministeren flytter dato for Euro 6-krav

Regeringen fastholder forenklingen, der sikrer de ”for tidligt fødte” Euro-5-busser, men har samtidigt fremrykket kravet om Euro 6. Dansk PersonTransport med flere har henvendt sig til miljøminister Lea Wermelin om problemerne ved fremrykningen, men det ser ud til at være uden held


Da det endelige lovforslag vedrørende miljøzonerne kom lige efter påske, var der først glæde over, at regeringen har fastholdt forenklingen, der sikrer de ’for tidligt fødte’ Euro-5-busser adgang til miljøzonerne efter 1. juli 2020. Desværre gik det hurtigt op for os, at kravet om Euro-6 samtidigt var fremrykket med seks måneder, så det træder i kraft 1. januar 2022 i stedet for 1. juli 2022.

Dansk PersonTransport har ligesom flere andre organisationer henvendt sig til miljøminister Lea Wermelin med ønske om, at fremrykningen sløjfes. Dansk PersonTransport argumenterer for, at den nuværende økonomiske krise er det dårligste tidspunkt at stramme miljøkravene og kræve investeringer af vognmændene. Desuden er der en omstilling i gang mod nulemissionskøretøjer, som vil blive forsinket med fremrykningen, da der skal bruges midler til eftermontering af partikelfiltre for en periode.

Der er nu kommet svar fra miljøministeren på henvendelserne, og der er ikke meget positivt at komme efter for branchen. Miljøministeren mener, at der med 1½ år til ikrafttrædelse er passende tid til at indrette sig på kravene og henviser i øvrigt til mulighederne for at søge dispensation, som primært gælder for specialkøretøjer.

Der er velvilje til en fastholdelse af den oprindelige ikrafttrædelsesdato 1. juli 2022 blandt oppositionen at dømme ud fra de spørgsmål og forslag, der er stillet. Dansk PersonTransport forventer, at der vil blive stillet et beslutningsforslag om det. Der vil blive orienteret om udviklingen løbende her på siden.