midttrafik

|12.06.2020

Midttrafik lancerer nye busnet og køreplaner

Midttrafik er nu klar med en ny trafikplan på Djursland og nye køreplaner for den kollektive trafik i Randers Kommune. Det hele går i luften 28. juni.


Midttrafik præsenterer et nyt busnet og nye køreplaner på Djursland og i Randers Kommune kommer der nye ruter og tider. Begge indfører øget brug af flexbusser og -transport til de ruter, der benyttes mindst.

På Djursland er målet at skabe et helt nyt hovednet, der består af letbanen og optimerede busruter, der forbinder knudepunkterne og dermed også styrke forbindelsen mellem Djursland, Randers og Aarhus. De fleste busruter ændres, og mange busruter får nye numre og nye tider.

”Med Trafikplan Djursland sikrer vi et godt tilbud til uddannelsessøgende og pendlere samtidigt med, at vi får god og bæredygtig mobilitet i det østjyske område, hvor flextrafik, letbane og busruter spiller sammen, og hvor vi minimerer kørsel med tomme busser til fordel for en kollektiv trafik, der i så høj grad som muligt modsvarer borgernes konkrete behov. Det er glædeligt”, siger formand for regionsrådet, Anders Kühnau.

Læs mere om ændringerne på Djursland her

 

Randers Kommune får 28. juni og 9. august et helt nyt busnet og nye køreplaner. Det nye busnet omfatter samtlige ruter i Randers Kommune. På nogle ruter er der store ændringer, på andre ruter er der kun få justeringer. Enkelte ruter får nye rutenumre.
28. juni ændres regionalruterne og de større lokalruter.
9. august ændres bybusserne og de mindre lokalruter.
Ændringerne sker for at binde kommunen bedre sammen og for at ensarte serviceniveauet på tværs af kommunen.

”Det har været vigtigt for os at bevare muligheden for at benytte kollektiv trafik i vores landdistrikter og samlet set bliver der ikke færre afgange. Nogen vil få færre og andre vil få flere afgange, men det har ikke været en spareøvelse. Jeg er også utrolig glad for, at vi med løsninger som Flexbus og Flextur kan opretholde den kollektive trafik også i de tyndt befolkede områder. De løsninger vil vi gøre en særlig indsats for at informere om i forbindelse med, at de nye køreplaner træder i kraft,” siger Lars Søgaard, der er formand for landdistriktsudvalget.

Læs mere om ændringerne i Randers her 

Det er vigtigt, at kommuner og regioner fastholder et højt niveau for den kollektive trafik, de tilbyder borgerne. Ikke mindst i disse tider, hvor coronakrisen har gjort midlertidigt indhug i passagertallene, er det vigtigt at fastholde perspektiverne for den kollektive trafik. Den kollektive trafik skal være til rådighed både i byen og på landet, sådan som Midttrafik lægger op til her sammen med Randers Kommune og de to kommuner på Djursland og Region Midtjylland. Der er også et godt fundament disse steder. Busselskabet Umove sætter nye busser i drift i Randers til august, og på Djursland skal man sikre et effektivt tilbringersystem, der gør de muligt at udnytte potentialerne ved den nye letbane endnu bedre,” siger Lasse Repsholt, sektorchef fra Dansk PersonTransport.