løn- og arbejdsvilkår

|03.05.2018

Midttrafik indskriver nyt lovkrav til løn- og arbejdsvilkår i flextrafikken

På bestyrelsesmødet i marts godkendte Midttrafik en skærpelse af de krav til løn- og arbejdsvilkår, som indgår i udbudsbetingelserne for flextrafikken.


Kravene skal bl.a. være med til at sikre lige og fair konkurrencevilkår i forbindelse med den nye taxilovgivning, som kun gælder for de nye tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring. Kravene vil også gælde i flextrafikken for Sydtrafik og Fynbus, der udbydes sammen med Midttrafik.

Tilladelser udstedt efter den forhenværende taxilovgivning er ikke bundet af overenskomstformuleringen i den nye lovgivning. Det er et problem, da tilladelser udstedt efter den forhenværende lovgivning kan have en løbetid på op til 10 år. Ved at indskrive overenskomstformuleringen fra den nye taxilov i udbudsmaterialet sidestiller Midttrafik på den måde gamle og nye tilladelser i flextrafikken.

I Danske Busvognmænd bakker man op om Midttrafiks tiltag: ”Vi ser helst, at trafikselskaberne indarbejder løn- og arbejdsklausuler direkte i kontrakterne, og at håndhævelse og kontrol ligeledes ligger i regi af trafikselskabet selv, så det ikke kun er Trafikstyrelsens opgave at overvåge løn- og arbejdsvilkårene i branchen,” udtaler Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd og fortsætter: ”Vi hilser under alle omstændigheder Midttrafiks tiltag velkomment. Det er uden tvivl en rigtig fornuftig beslutning at underlægge alle leverandører overenskomstformuleringen i den nye taxilovgivning.”