07.03.2022

Midlertidig undtagelse fra køre-hviletidsreglerne

Færdselsstyrelsen indfører midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet for chauffører involveret i kørsler vedr. Ukrainekrisen


Færdselsstyrelsen har indført en midlertidig undtagelse gældende for førere, der er involveret i national og international vejtransport af varer og personer i forbindelse med krisesituationen i Ukraine, når disse opererer i Danmark.

I perioden fra den 5. marts 2022 til og med den 3. april 2022 øges grænsen for:

  • Den maksimale daglige køretid fra 9/10 timer til 11 timer.
  • Den maksimale ugentlige køretid fra 56 timer til 60 timer.
  • Den maksimale ugentlige køretid i to på hinanden følgende uger fra 90 timer til 96 timer.
  • Den maksimale køretid inden der skal afholdes en pause på 45 minutter/15+30 minutter fra 4,5 timer til 5,5 timer.
  • Ydermere vil chauffører, som er omfattet af denne midlertidige undtagelse, og som afholder daglige hvil og reducerede ugentlige hvil væk fra arbejdsgiverens virksomhed, kunne afholde disse i køretøjet, så længe dette har passende sovefaciliteter til hver fører og køretøjet holder stille.

Det anbefales at medtage et print af vedhæftede PDF samt en form for dokumentation på, at man kører i forbindelse med krisesituationen.

Se mere i den vedhæftede fil og her: