21.01.2022

Midlertidig lønkompensationsordningen forlænges

Den gældende lønkompensationsordning der gælder til den 31. januar, er nu forlænget så den gælder til den 15. februar.


Restriktionerne der blev meldt ud den 12. januar har gjort at regeringen har imødekommet arbejdsmarkedets parternes ønske om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning. Da en række virksomheder stadig er hårdt ramt af restriktionerne.

Lønkompensationsordning vil så forløbet gælde til den 15. februar og der er allerede nu aftalt et møde mellem arbejdsmarkedetsparterne og regeringen den 1. februar hvor der igen skal gøres status over situationen.

Læs hele pressemeddelelsen fra beskæftigelsesministeriet her.