Coronavirus

|06.01.2021

Mere afstand mellem passagererne – hvad gælder hvor?

I går meddelte statsministeren, at der igen indføres nye, skærpede afstandskrav som følge af et stigende smittetryk. Det får også betydning for den kollektive transport, herunder turistbusser og fjernbusser.


Transportminister Benny Engelbrecht har bedt alle transportvirksomheder i den kollektive transport om at medtage så få passagerer, at passagererne ikke behøver at sidde direkte ved siden af hinanden eller direkte over for andre passagerer. Det gælder for rutetrafikken, turistbusser og fjernbusser.

For rutetrafikken, har trafikselskaberne reduceret kapaciteten i busserne til 50 pct. for at sikre god afstand mellem passagererne. Der opfordres samtidig til, at passagerne ikke anvender fordøren.

For flextrafikken har trafikselskaberne også reduceret kapaciteten. Kontakt jeres aftalepart, hvis der skulle være tvivl.

For turistbusser, togbusser og fjernbusser anbefales, at man følger retningslinjerne fra Transportministeriet og reducerer pladskapaciteten, så passagerne ikke sidder direkte ved siden af hinanden og direkte over for hinanden.

For specialkørsel og visiteret kørsel, f.eks. kørsel med specialbørn og udflytterbørnehaver, henstiller Transportministeriet til, at kommunerne følger belægningsbegrænsning ved kollektiv transport, således at der også her er mulighed for, at der alene sidder en pr. dobbeltsæde i bussen. Den samme opfordring gælder også, hvis der køres i mindre biler, fx taxier og minibusser, hvor der i de små biler kun må sidde to på bagsædet.

Alm. taxikørsel er som udgangspunkt ikke omfattet af de nye afstandskrav.

Læs mere her: https://trm.dk/nyheder/2021/mere-afstand-mellem-passagererne-i-den-kollektive-transport/