Turistkørsel

|21.04.2017

Medbring A1 attest ved kørsel i Frankrig

De franske myndigheder kræver nu, at alle der kører i Frankrig (både chauffører og selvstændige busvognmænd) medbringer den såkaldte A1 attest, der beviser at chaufføren er socialt sikret og i hvilket land han er det.


Pr. 1. april 2017 skal der medbringes A1 attest ved kørsel i Frankrig. A1 attesten viser i hvilket land den pågældende medarbejder er socialt sikret og skal kunne fremvises på forlangende. Bliver du eller din chauffør stoppet i Frankrig uden at kunne vise A1 attesten kan du forvente en bøde på ca. 3.000 euro i førstegangstilfælde, og derefter det dobbelte.

Man bør under alle omstændigheder have en A1 attest, når man kører uden for Danmarks grænser. A1 attesten er en forudsætning for at få udstedt det blå sygesikringskort til erhverv, og sikrer at du eller din chauffør er dækket på lige vilkår med enhver anden dansker der rejser til udlandet. Husk derudover at tegne en rejseforsikring/chaufførforsikring.

Du kan læse mere om de forskellige forsikringer/blanketter man skal have styr på, inden man kører til udlandet. Se artiklen her