09.11.2023

Med Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti på virksomhedsbesøg

Dansk Folkepartis transportordfører Nick Zimmermann lagde mandag den 6. november vejen forbi dk-taxi i Randers. Det samme gjorde Trine Wollenberg fra Dansk PersonTransport. Det blev til en god snak om taxibranchen samt den regulering, branchen er underlagt og et indblik i, hvilke opgaver taxierhvervet løser.


Med udgangspunkt i dk-taxi fik Nick Zimmermann et dybdegående indblik i, hvordan et taxiselskab og kørselskontor drives. Direktør Niels Sloth fra dk-taxi fortalte om virksomhedens forretningsmodel, herunder hvordan dk-taxi servicerer andre taxiselskaber og landvognmænd, som er knyttet op på dk-taxis udstyr, men passer forretningen lokalt. Derudover viste Niels Sloth og Søren Brix rundt på dk-taxis central, hvor der hver dag bliver håndteret mange tusinde bestillinger fra private kunder, firmakunder og ikke mindst offentlige kunder, som skal have løst opgaver med kørsel af skolebørn og ældre borgere.

På baggrund af regeringens forslag om undtagelse af småøer fra taxilovens bestemmelser, fik Trine Wollenberg fra DPT og Nick Zimmermann også en god drøftelse om den regulering, som taxierhvervet er underlagt og hvilke hensyn reguleringen tjener, nemlig forbrugersikkerhed, sikkerhed for skattebetalinger og miljøkrav.

I kraft af, at Nick også er beskæftigelsesordfører, fik Dansk PersonTransport også leveret budskabet om, at det skal være nemmere at rekruttere på tværs af bus- og taxibranchen, så det i fremtiden bliver lettere at skifte mellem forskellige jobs indenfor branchen. Et emne, som Nick Zimmermann lovede at tage med sig videre i sit arbejde på Christiansborg.

I Dansk PersonTransport sætter vi stor pris på, at Nick Zimmermann satte en formiddag af til et besøg hos dk-taxi. Virksomhedsbesøg, hvor Christiansborg møder taxierhvervet, er enormt givende for alle parter og giver god tid til at få indsigt i, hvordan erhvervet fungerer og drives.