Turistkørsel

|21.10.2019

MaaS: En trussel eller mulighed for den konventionelle persontransport?

Mobility as a service (MaaS) går ud på at samtænke forskellige former for persontransport og samle det i en app. For mange forbrugere er tanken bekvem, men udgør konceptet en trussel eller mulighed for den konventionelle persontransport?


MaaS er et koncept, der i stigende grad bliver omtalt i en verden, som bliver mere og mere digital. Grundlæggende går konceptet ud på at digitalisere og samle alverdens mobilitetsløsninger i en app, hvori forbrugeren kan bestille en samlet rejse, som strækker sig udover brugen af ét konventionelt transportmiddel, såsom bus, tog eller taxi.

I praksis betyder dette, at forbrugeren gennem MaaS kan få tilbudt en rejse fra Nykøbing Falster til Kgs. Nytorv i København, hvor vedkommende tager bussen det første stykke for derefter at leje en bycykel eller tage en taxi det sidste af vejen. Visionen er også, at forbrugeren skal kunne sortere i de forskellige mobilitetsløsninger alt efter, om vedkommende ønsker den hurtigste, mest miljøvenlige rejse eller noget helt tredje.

Store muligheder, men brugen af og rettighederne til data skal defineres
På Busworld 2019 blev seminaret “Bus and Coach in a Belgian MaaS concept” afholdt med henblik på at definere truslerne og mulighederne ved MaaS for den konventionelle persontransport.

En af talerne på det velbesøgte seminar var Raluca Marian, senior adviser i IRU. Hun pegede på, at mulighederne for operatørerne i branchen er store, men at det er absolut nødvendigt, at der via EU-lovgivning skal tages hånd om brugen af og rettighederne til data.

“Efterspørgslen efter mobilitetsløsninger vil stige i takt med udbredelsen af MaaS, hvilket er positivt for operatørerne. Potentielt kan det også nedbringe behovet for markedsføring, da selve tilstedeværelsen på den digital kanal kan være en primær indtjeningskilde. Verden bliver mere og mere digital, hvilket skaber store muligheder, hvis operatørerne kan tilpasse sig nye mobilitetsløsninger”

“Det er dog vitalt, at der gennem EU-lovgivning sikres faste rammer for konceptet, eksempelvis i forhold til den store mængde data, som MaaS-udbyderne kommer til at sidde inde med. Ratings, både i forhold til kundetilfredshed og miljøbelastning, vil uundgåeligt spille en stor rolle i forbrugernes valg af operatør, og rettighederne til disse data skal defineres ved lov. Det vil være problematisk, hvis udbydere af MaaS har eneret til denne data, så et skifte til en anden MaaS-udbyder vil medføre, at operatørens rating går tabt og operatøren skal “starte forfra”. Hvis Maas udbyderne ejer data om operatørernes flåde, er det også problematisk, hvis disse informationer kvit og frit kan sælges videre til en tredjepart,” lød det fra Raluca som fortsatte:

“Ligeledes må der være en restriktiv lovgivning for MaaS udbydernes evne til at påvirke de førnævnte ratings. Et skrækscenarie vil være, hvis de udbydere der betaler store summer til MaaS udbyderne får en kunstig høj rating og dermed flere kunder.”

Vi skal undgå monopoldannelse og høje omkostninger
Raluca påpeger også, at der også er en udfordring i at sikre, at udbredelsen af MaaS-konceptet ikke medfører store omkostninger for forbrugerne. Samtidig skal operatørerne have den nødvendige støtte til at omstille sig, så vi får en branche i balance, selv når de digitale omvæltninger er store.

“Operatørerne er en grundsten for mobiliteten. Derfor skal udviklingen ske på en sådan måde, at operatørerne kan følge med de nye digitale krav, som MaaS medfører. Operatørerne skal have den fornødne støtte til at omstille sig til en mere digital måde at føre forretning på.”

“Samtidig er det vigtigt, at vi får flere MaaS udbydere, som er i fri konkurrence med hinanden, så der ikke sker en monopoldannelsen, hvor MaaS-udbyderen med monopol kan tillade sig at tage en meget høj procentdel af hver bestilling, således at slutprisen bliver markant dyrere. Det vil gå ud over forbrugererne og branchens image. Det giver sig selv, at det skal give økonomisk mening at anvende et andet alternativ end personbilen, som man er i konkurrence med.”

MaaS er endnu ikke udbredt i Danmark, men det forventes at gøre sit indtog i fremtiden.