Offentlig kørsel

|22.08.2019

Målrettet indsats har elimineret bremsefejl hos Keolis

I 2018 igangsatte Keolis en målrettet indsats mod bremsefejl, og det har båret frugt. Ikke en eneste bus har dumpet politiets bremsetest siden da.


Som følge af forskellige uheldige bremsesager for busbranchen igangsatte Keolis i 2018 en målrettet indsats for at sikre høje bremsestandarder. Konkret indebar dette, at Keolis gennemførte en stramning af selskabets procedurer og standarder samt investerede i egne bremseprøvestande. Målsætningen har siden da været at tjekke bussernes bremser minimum hver tredje måned for at sikre en pålidelig og sikker bremsefunktion. Dette er væsentligt hyppigere end én gang om året, som loven foreskriver.

Adm. direktør i Keolis, Peter Lanng Nielsen, understreger, at sikkerhed er en afgørende værdi for selskabet, og at den intensiverede indsats kom som en naturlig konsekvens heraf.

“Keolis har sikkerhed som en afgørende værdi. Vi kan ikke holde til, at der opstå den mindste tvivl om vores performance på et så fundamentalt sikkerhedsspørgsmål som bremsesikkerheden i vores busser,” lyder det fra ham.

Driften forbliver upåvirket trods regelmæssige tests
Det har stor praktisk værdi, at Keolis har egne bremseprøvestandere, da selskabet således slipper for at have deres busser ude af drift for længe tid ad gangen i modsætning til, hvis de skulle på et eksternt værksted til syn. For at sikre så høj målingssikkerhed som muligt, kontrolleres selskabets bremseprøvestandere dog regelmæssigt af en ekstern part.

Resultaterne indtil videre har været særdeles positive. Samtlige af Keolis’ busser har bestået bremseprøven inden for de seneste 90 dage, og ingen af Keolis’ busser har haft fejl på bremserne ved politiets kontroller, siden Keolis selv begyndte at teste busserne bremser.

“Det er virkelig et flot resultat, som Keolis’ værkstedsorganisation har opnået,” siger Peter Lanng Nielsen og fortsætter:

“Det er vel at mærke gennemført, uden at busdriften har været påvirket, og vi satser hårdt på, at både trafikselskaber og passagerer kan regne med, at der kommer en sikker bus til tiden hver gang. Bremsetestene er på rekordtid blevet indpasset i værkstedernes omfattende vedligeholdelsesprogram.”

Politiets målinger er stadig genstand for tvivl
Selvom Keolis’ prisværdige indsats har givet pote, peger Peter Lanng Nielsen immervæk på, at den nuværende situation, hvor politiets- og synshallernes bremsekontroller giver forskellige resultater, er uholdbar.

“Vi håber, at myndighederne og vejtransportens brancheforeninger snart får løst de måleproblemer, som bremsesagen har afsløret, hvor der tilsyneladende er uoverensstemmelse mellem bremsetests fortaget af politiet og synshallerne – en helt uholdbar situation for branchen,” afslutter han.

Dansk PersonTransports adm. direktør, Michael Nielsen, glæder sig over, at Keolis stærke indsats har givet flotte resultater og understreger, at foreningen fortsat presser på for at finde løsninger på de uoverensstemmelser, der stadig forefindes.

“Man kan kun tage hatten af for Keolis’ indsats, og det er glædeligt, at de har opnået flotte resultater som følge heraf. Det er heldigvis noget, som vi har set ske bredt i branchen, hvilket glæder mig, idet det viser, at vores mange forskellige initiativer bærer frugt. Vi vil naturligvis fortsætte med at kæmpe for at sikre at kontroller er ensartede og rimelige gennem en dialog med politiet og andre involverede parter,” lyder det fra Michael Nielsen, der afslutter:

“Uagtet kontroldetaljegrad og usikkerheder, så opfordrer DPT altid vores medlemmer til at gennemføre alle de foranstaltninger de kan for at sikre en så høj sikkerhed som muligt. Det er bl.a. også derfor, at vi har udarbejdet en vejledning til, hvordan man kan opretholde en høj bremsestandard.”

Læs foreningens bremsefolder her.