01.05.2024

Lunken modtagelse af beslutningsforslag om liberalisering af taxiloven

Liberal Alliance har stillet et beslutningsforslag om liberalisering af taxiloven i landdistrikterne, som blev behandlet i Folketingssalen den 30. april. Forslaget fik en lunken modtagelse, hvor kun Radikale og Konservative var indstillet på at stemme for forslaget. Regeringen afviste forslaget med henvisning til Ekspertudvalget for mobilitet samt en kommende evaluering af taxiloven.


Liberal Alliances transportordfører, Jens Meilvang, præsenterede beslutningsforslaget, som et forslag der skal aktivere privatbilismen i landdistrikterne for at skabe bedre mobilitet. Forslaget går helt konkret på, at krav om taxameter og sædeføler skal afskaffes sammen med chaufføruddannelsen, og hvor forslaget skal gælde i områder defineret som et landdistrikt. Jens Meilvang argumenterede i Folketingssalen for, at forslaget om at give private personer lov til at udføre taxikørsel aldrig vil skade mobiliteten uden dog at inddrage spørgsmålet om ulige konkurrence til de etablerede taxivognmænd, der i forvejen udfører taxikørsel i provinsbyerne og landdistrikterne.

Transportminister, Thomas Danielsen, anførte i sit indlæg, at transport i landdistrikterne kræver helt særlige løsninger, hvor der skal være en balance mellem nye løsninger og taxiområdet. Derfor henviste han også til det forestående arbejde i Ekspertudvalget for mobilitet og den snarlige evaluering af taxiloven, som har været meget forsinket, men som transportministeren har intentioner om at tage fat på snarligt. Peter Juhl-Jensen, Venstres transportordfører bakkede ministeren op og anførte, at alle gerne vil have mere mobilitet, men at tingene skal sammentænkes fremfor at lave knopskydninger med henvisning til Liberal Alliances beslutningsforslag.

Også ordførerne fra Moderaterne og Socialdemokratiet afviste forslaget, hvor især Maria Durhuus, der var vikar for socialdemokraternes transportordfører, problematiserede forslaget i forhold til kontrol med skattebetalingerne, manglende chaufføruddannelse og definitionen af landdistrikter og dermed kontrol med, at en person kun kørte i et afgrænset område. Både Moderaterne og Socialdemokratiet anførte, at det var vigtigt at man blev klogere på årsagerne til taximanglen inden der blev taget beslutning om evt. ændringer.

Danmarksdemokraternes Kenneth Fredslund bakkede op om, at man er nødt til at få området ordentlig belyst og anførte, at han så frem til en kommende evaluering af taxiloven.

Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti anførte, at problemet for taxierne i landdistrikterne er et manglende kørselsgrundlag og man derfor burde se på, hvordan man kan skabe et bedre grundlag for taxierne frem for at pakke et ønske om liberalisering ind i et landdistriktsproblem, som Liberal Alliances forslag er et udtryk for.

Kontrol af skattebetalinger fyldte også hos både SF og Alternativet, hvos SF’s Sofie Lippert anførte, at der ikke var sikkerhed for, at et taxameter og sædeføler kan erstattes af anden teknologi, der kan skabe ordentlig kontrol med omsætningen i bilen. Afskaffelse af chaufføruddannelsen var SF også stor modstander af.

Dansk PersonTransport ser frem til den kommende evaluering af taxiloven, som har været længe undervejs.

”Debatten i Folketinget viser, at der er behov for mere viden om udviklingen på taxiområdet, herunder belyse manglen på taxier, men også om hvilke muligheder der findes inden for rammerne af nugældende lov”, siger Trine Wollenberg, Vicedirektør i Dansk PersonTransport.

”For eksempel blev der under debatten fremført, at det skal være muligt at lave en app baseret kørselskontor, hvilket allerede er muligt i dag og rent faktisk findes, da et par taxiselskaber i Danmark kun er app baseret. Ændringerne i taxiloven i 2018 liberaliserede netop området, så det er op til det enkelte kørselskontor at besluttet, hvordan kunderne skal betjenes, herunder om bestilling af taxi alene kan ske fra en app. Ligesom det er muligt for et kørselskontor at betjene taxier i hele landet, også i landdistrikterne”, fortsætter Trine Wollenberg.