30.11.2023

Lovforslag vedtaget: Småøer Fritages fremover fra taxiloven

Et nyt lovforslag, fremsat af transportminister Thomas Danielsen, der tillader små danske øer at operere uden for rammerne af taxiloven, er nu blevet vedtaget.


Lovforslaget er en reaktion på de specifikke udfordringer, som småøer såsom Aarø, Lilleø, Endelave, Tunø og Venø står overfor. Disse øer, med små befolkningstal og begrænsede transportbehov, vil nu kunne tillade privat kørsel mod betaling. Et tiltag, der er designet til at imødekomme de lokale behov mere effektivt.

For at en ø kan gøre brug af fritagelsen, skal den opfylde en række kriterier, herunder ikke have en bro- eller landforbindelse og heller ikke etableret taxikørsel.

Øernes kommuner skal desuden aktivt anmode Transportministeriet om fritagelse. Bornholm er ikke en del af lovforslaget, og kan ikke blive fritaget fra taxiloven.

Hos Dansk PersonTransport fortstårvihensigten, men vi advarer samtidig mod en mere omfattende liberalisering af taxierhvervet, der vil underminere den eksisterende taxikørsel.

Derfor er det er vigtigt, at både politikere og Transportministeriet holder tæt øje med, at fritagelsen kommer til at fungere efter hensigten, og at den ikke bliver en glidebane for yderligere dispensationer