Taxikørsel

|08.05.2018

Lovforslag fjerner momsfritagelse

Dansk Taxi Råd forudser, at lovændring bliver konkurrenceforvridende.


Lovforslaget om ændring af momsloven, der kan betyde, at momsfritagelsen for bestillingskontorer ophører, er blevet fremsat i Folketinget af skatteministeren. Ophævelsen af momsfritagelsen for bestillingskontorer er sat til at træde i kraft pr. 1.januar 2019.

Som tidligere beskrevet er lovforslaget en tilretning af dansk lovgivning i forhold til EU-retten, hvor der fortolkes på princippet for momsfrihed. Den forslåede ændring skyldes en EU-dom fra september 2017, der underkender dansk lov og praksis vedr. anvendelse af momsfritagelse. EU-domstolen præciserer, at fritagelsen alene omfatter grupper, der udøver virksomhed af almen interesse og ikke i relation til andre virksomheder. Ændringen vil medføre, at der kun kan leveres momsfri ydelser af momsgrupper til medlemmernes momsfri aktiviteter af almen interesse

Dansk Taxi Råd fastholder kritikken af lovforslaget fra sit høringssvar. En kritik som man vil tage med i den videre lovbehandling. Dette gælder ikke mindst det forhold, at den fortsatte fritagelse omkring sygetransport er uheldig og konkurrenceforvridende. ”Det er problematisk, da den nye taxilov afskaffede sygetransporttilladelsen samtidigt med, at en række af vores medlemmer udfører siddende patientbefordring i deres taxier. Dermed er der udsigt til en konkurrenceforvridning alt efter om sygetransporten udføres på en taxitilladelse eller en sygetransporttilladelse” påpegede Dansk Taxi Råd i høringssvaret.

Læs lovforslaget på dette link.