Taxikørsel

|02.07.2019

Første lodtrækning om nulemissions tilladelser

Den 1. juli trådte lovændringen om reservation af nulemissionstilladelser i kraft. Det vil sige, at fra syvende lodtrækning af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i august, vil 50 tilladelser være reserveret til nulemissionsbiler.


Samtlige af det daværende Folketings partier stemte i starten af maj 2019 for et forslag, der sikrer, at 50 tilladelser til erhvervsmæssig persontransport bliver reserveret til nulemissionsbiler ved hver lodtrækning, som finder sted én gang pr. kvartal. Lovændringen er nu trådt i kraft pr. 1. juli, og vil således gøre sig gældende fra næste lodtrækning af, som er skemalagt til at finde sted den 26. august.

Dette betyder samtidig, at ansøgere, der har fået udstedt en tilladelse til en nulemissionsbil til og med den 31. december 2020 kun må anvende tilladelsen til kørsel i en nulemissionsbil.

Såfremt der bliver ansøgt om flere end 50 tilladelser til nulemissionsbiler indenfor et kvartal, vil fordelingen ske ved lodtrækningen. Er man i den situation, at man har ansøgt om en taxitilladelse til et nulemissionkøretøj, men ikke får den tildelt, vil ansøgningen indgå i lodtrækningen om de resterende 75 konventionelle tilladelser. Derudover vil der også blive udtrukket et givent antal ansøgninger til venteliste for nulemissionstilladelser.

Ansøgninger om tilladelse til en nulemissionsbil skal søges via virk.dk ved hjælp af Færdselsstyrelsens blanket. Bemærk, at blanketten både kan bruges til at søge om tilladelser til nulemissionsbiler og almindelige tilladelser, samt at en ansøger maksimalt kan ansøge om tildeling af 20 tilladelser pr. kvartal.

Færdselsstyrelsen vil løbende bringe informationer om ansøgningesprocessen på hjemmesiden taxilov.dk, så det kan være en god idé at tjekke hjemmesiden regelmæssigt.