Offentlig kørsel

|27.06.2019

Præcisering: Løsning på BAB-4 i Nordjylland

Vognmænd eller chauffører der er tilmeldt et BAB-4 kursus i efteråret vil ikke få udstedt bøder, såfremt de proaktivt henvender sig til Nordjyllands Trafikselskab om udfordringen - også selvom 5-års grænsen er overskredet. Det melder Nordjyllands Trafikselskab som løsning på, at der har været få udbudte kurser i dette forår.


I de nye flex-kørselskontrakter er der landet over krav om, at chaufførerne skal tage et nyt modul 4, der er et ajourføringskursus, senest 5 år efter gennemførelsen af modul 2. Det er et nyt krav, som først får praktisk betydning fra 2019, da det er ca. 5 år siden, at de første chauffører tog de første 3 moduler.

Som tidligere påpeget i Dansk PersonTransports nyhedsbrev, er det i praksis problematisk, at der først i maj er blevet annonceret kurser i Region Nordjylland, og at der kun er ganske få kurser, der afholdes inden kørselsstarten 1. juli.

Dansk PersonTransport rejste problemet over for Nordjyllands Trafikselskab på det seneste entreprenørudvalgsmøde, og der er kommet den løsning, at hvis en vognmand eller chauffør er tilmeldt et kursus i efteråret, vil der ikke blive udstedt bøder til chauffører, såfremt de proaktivt henvender sig til Nordjyllands Trafikselskab om udfordringen og kan fremvise dokumentation for, at de har tilmeldt sig et af kurserne i efteråret, selv om de eventuelt har overskredet 5-års grænsen for deres modul 2-kursus i løbet af foråret eller sommeren 2019.

Henvend dig til NT før du bliver stoppet i en kontrol
Kontraktchef i NT Erik Frederiksen, pointerer:

”NT vil gerne indgå i ligeværdige partnerskaber med entreprenørerne. Det gør sig også gældende i forbindelse med indførelse af modul 4. Derfor vil NT i opstarten selvfølgelig være velvillige, hvis en chauffør ikke har mulighed for at komme på et kursus rettidigt. Det kræver bare, at man som entreprenør er proaktiv og indmelder det til NT, når man bliver bevidst om udfordringen samt har tilmeldt chaufføren på det først kommende kursus i området. Ligegyldigt hvilken udfordring der er tale om, er det altid bedre at tage dialogen proaktivt, fremfor at gøre det efter, at man har været i kontrol. Jeg vil selvfølgelig henstille til at man i god tid tilmelder sig de ledige kurser, der allerede er opslået, således at man kan efterleve vores uddannelses krav.”

Hos Dansk PersonTransport er man glad for, at det er lykkes at finde en løsning, der gavner alle de involverede parter.

”Vi er glade for den imødekommenhed, som NT har vist i sagen om modul 4. Det er en god løsning, at chaufførerne får lidt ekstra tid til at opfylde kravet om at have taget modul 4, når der har været udbudt så få kurser i Region Nordjylland inden kørselsstarten på de nye kontrakter,” siger Mads Engberg, chefkonsulent i Dansk PersonTransport.