Offentlig kørsel

|27.10.2017

Løser taxiloven OST-problematikkerne?

Taxiloven var torsdag til førstebehandling i Folketinget. Her lød der bekymring omkring, hvorvidt de nye universaltilladelser reelt afhjælper den lovløse tilstand, der hersker på OST-området.


Taxiloven var torsdag den 26. oktober til førstebehandling i Folketinget. I den kommende taxilov er der lagt op til, at de fire tilladelsestyper – herunder OST-tilladelse – som man kan søge på taxiområdet, bliver erstattet af en universaltilladelse, der kan bruges til alle former for erhvervsmæssig personbefordring i personbil.

I Folketingssalen ærgrerede flere politikere sig over, at man med den nye taxilov ikke har fået genoprettet retstilstanden fra før NORTRA-dommen, og der blev udtrykt bekymring omkring, hvorvidt den nye lovgivning ville kunne sætte en stopper for den prisdumping, som OST-tilladelserne skaber i den offentlige kørsel.

”OST-tilladelserne har skabt elendige løn og arbejdsvilkår på markedet for flextrafik. Det skyldes, at kommuner og regioner bruger laveste fællesnævner, når der skal købes kørsel – de kan ikke få det billigt nok. Det går desværre udover branchen, fordi markedet er ramt af en lovløshed uden overenskomster,” udtalte Kim Christiansen (DF) fra talerstolen med henvisning til de nuværende indholdsløse overenskomstkrav i lovgivningen.

Han blev støttet op af Rasmus Prehn, der ligeledes opfordrede Venstre til at gøre noget ved sagen: ”Det virkelige problem på området er de her OST-biler. Hvor der er uorganiseret arbejdskraft, der er løndumping og tvivlsomme arbejdsvilkår.”

Lorentzen: Kommuners og regionernes ansvar
Uden nye overenskomstkrav i lovgivningen vil de kommende universaltilladelser kunne bruges på samme måde som de nuværende OST-tilladelser. Kristian Pihl Lorentzen gjorde dog opmærksom på, at ansvaret ikke kun ligger hos lovgiverne, men også hos dem, der indkøber kørslen:

”Hvis en kommune eller en region skal have udbudt en opgave, så er det op til dem at fastsætte nogle krav i udbuddene,” lød det fra Kristian Pihl Lorentzen fra talerstolen.

I Danske Busvognmænd ser man gerne, at retstilstanden vedrørende overenskomster i lovgivningen genoprettes. Men næstformand i Danske Busvognmænd Allan Mørup påpeger, at det også handler om regioners, kommuners og trafikselskabers vilje til at kontrollere på området:

”Det er en god ide med den nye universaltilladelse, men det kan undre, at tilladelsen vil kunne bruges på samme måde som den nuværende OST-tilladelse, når så mange forskellige partier i Folketinget erkender problemet med underbetaling i OST-kørslen,” udtaler Allan Mørup, der er frustreret over, at hverken Folketing, kommuner eller regioner vil tage ansvaret på sig:

”Udfordringen er ikke alene at indføre en holdbar lovgivning. Man bliver nødt til at indføre en effektiv kontrol, så man kan bekæmpe den sociale dumping i flextrafikken. Nogle trafikselskaber har indført sociale klausuler i kontrakterne og følger op med kontrol. Men der er stadig flere trafikselskaber som blot lader stå til,” lyder det afslutningsvist fra næstformanden.