Offentlig kørsel

|28.02.2013

Lønsumsafgift: Aftale på plads

DB, DI Transport og Trafikselskaberne i Danmark har indgået aftale om kompensation for meromkostningerne ved øget lønsumsafgift.


Med virkning fra 1. januar 2013 blev lønsumsafgiften øget med 1,04 procentpoint fra 3,08 til 4,12. Danske Busvognmænd har været i forhandlinger med Trafikselskaberne i Danmark om, hvordan disse méromkostninger kan kompenseres i kontrakterne om kollektiv bustrafik. En aftale er nu faldet på plads.

Vognmænd og busoperatører med kontrakter om buskørsel med trafikselskaberne kompenseres gennem den almindelige kontraktregulering på baggrund af de anvendte omkostningindeks.

Kompensationen indregnes ved, at det lønindeks, der indgår i reguleringerne, forhøjes så det svarer til en stigning i lønsumsafgiften på1,04 procentpoint. Samme princip anvendes i alle relevante indeks med virkning fra 1. januar 2013, herunder:

  1. Det halvårlige indeks fra Trafikselskaberne i Danmark til regulering af kontraktbetalinger udenfor Hovedstadsområdet.
  2. Det månedlige indeks fra Trafikselskaberne i Danmark.
  3. De månedlige indeks, der benyttes i Movias kontrakter fra før indførelsen af indekset nævnt under punkt 2.

I alle kørselskontrakter der reguleres på baggrund af eet af de tre ovenstående reguleringsindeks kompenseres vognmanden altså for de øgede omkostninger til lønsumsafgift. For øvrige kontrakter skal man rette direkte henvendelse til sin kontraktgiver med henblik på at opnå en aftale om kompensation.