hjælpepakke

|15.01.2021

Lønkompensationsordningen forlænges til 7. feb.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er torsdag 14. januar 2021 blevet enige om at forlænge lønkompensationen, til de skærpede restriktioner ophører.


De forlængede restriktioner har medført, at også hjælpepakken til lønkompensation forlænges frem til 7. februar, meddeler regeringen og arbejdsmarkedets parter. Parterne er også blevet enige om, at der genindføres en mulighed for, at virksomhederne kan varsle ferie for den enkelte lønmodtager svarende til én feriedag optjent efter ferieloven eller én afspadseringsdag med løn eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til en dag – afholde tjenestefri i én dag uden løn pr. lønkompenserende måned (28 kalenderdage), når medarbejderne er hjemsendt på lønkompensation.

I perioden hvor de skærpede restriktioner pt. løber –  til og med 7. februar – vil det særskilt gælde, at lønmodtagere skal bidrage med én feriedag for de første 21 kalenderdage ordningen forlænges med. Lønmodtagere kan maksimalt pålægges at bidrage med fem feriedage mv. i perioden.

Betingelserne for forlængelsen er i øvrigt de samme som i den lønkompensation, der har kørt hen over jul og nytår, og som gælder i alle brancher.

Læs mere her: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2021/01/trepartsaftale-loenkompensation-forlaenges-i-alle-brancher/