Coronavirus

|08.11.2020

Lønkompensation i de syv nordjyske kommuner

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en særlig lønkompensationspakke til det nordjyske erhvervsliv.


I disse dages rammes Nordjylland af tvangslukninger og meget stramme restriktioner med store konsekvenser for virksomhederne og borgerne i området. For at undgå afskedigelser og afhjælpe de berørte virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune er regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter blevet enige om en aftale, der sikrer, at de nordjyske virksomheder kan sende ansatte hjem med lønkompensation.

Parterne er enige om en kompensation baseret på:

1) Tilpasning af den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder
(Tilpasningen går ud på, at det i Nordjylland ikke er et krav, at hele virksomheden lukkes ned, men at de nu kan søge kompensation ved nedlukninger af lokale arbejdssteder)

2) En lokal genindførsel af den tidligere generelle lønkompensationsordning
(Denne ordning vil basere sig på forudsætningerne som fra den tidligere lønkompensationsordning, men der bliver ikke stillet krav om, at medarbejderne skal afholde feriedage. Kompensationen dækker 75 % af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 % af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.)

3) Der indføres en pendlingslønkompensationsordning for virksomheder berørt af restriktionen om geografisk mobilitet i Nordjylland.
(Her får virksomhederne mulighed for at få lønkompensation for de medarbejdere, der skal pendle fra en anden kommune og ikke kan arbejde hjemmefra. Kompensationen dækker 75 % af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 % af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kr. pr. omfattet ansat.)

Medarbejdere ansat inden 6. november kan blive omfattet af ordningerne, og afskedigelser inden den dato vil ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden lever op til kriterierne.

Ordningerne gælder frem til 3. december.