Coronavirus

|26.03.2020

Lønkompensation? Her er, hvad du skal vide, og hvad du skal have klar

Skal du søge støtte til lønkompensation, kan du her læse, hvilke betingelser du skal opfylde, og hvilke oplysninger og dokumentationer du skal have klar


Du kan søge om midlertidig lønkompensation, hvis du forventer at måtte afskedige medarbejdere som følge af coronavirus. Det skal dreje sig om enten:

 • Minimum 30 % af medarbejderstaben eller
 • Mere end 50 ansatte.

 

Der kan søges for perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020 på www.virksomhedsguiden.dk

Du skal som virksomhed søge om lønkompensation med din NemID. Det vil sige, at din rådgiver ikke kan søge for dig.

Du kan ikke søge om midlertidig lønkompensation, hvis

 • Din virksomhed benytter muligheden for hjemsendelse uden løn
 • Hvis dine udgifter til løn er dækket af andre støtteordninger i forbindelse med corona
 • Hvis du er en institution eller lignende, hvor offentligt tilskud til drift i forvejen udgør halvdelen og det forventes fortsat at dække halvdelen eller mere af institutionen ordinære driftsudgifter.

Det skal du have klar, inden du udfylder ansøgningen:

For hver medarbejder, der hjemsendes, skal du have

 • CPR-nummer
 • Det fulde navn
 • Periodens start (første dag med kompensation)
 • Periodens slut (sidste dag med kompensation)
 • Ansættelsestype (funktionær, elev osv.)
 • Månedsløn (i kroner)
 • Beskæftigelsesgrad (i timer), hvor 37 timer eller derover svarer til fuldtid

Du skal også have dokumentation for

 • Ansættelseskontrakt på nyansatte

Din virksomhed skal dokumentere, når kompensationsperioden er udløbet, at

 • De pågældende medarbejdere har været hjemsendt i den angivne periode
 • De pågældende medarbejdere var ansat før d. 9. marts 2020
 • Hvis der er en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen være en bekræftelse fra vedkommende på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde. Hvis der ikke er en faglig repræsentant, kan den relevante faglige organisation gøre indsigelse

Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand i den efterfølgende kontrolfase.