Coronavirus

|10.12.2020

Lønkompensation genindføres i de 38 kommuner

Trepartsaftale genindfører lønkompensations-hjælpepakke i det 38 kommuner, der er omfattet skærpede restriktioner.


En trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter genindfører lønkompensationsordninger for virksomheder i de 38 kommuner, der i øjeblikket er underlagt skærpede coronarestriktioner. Målet er at holde hånden under arbejdspladser og virksomheder i de ramte områder og leverandører uden for områderne.

Den vedtagne model er sat sammen på samme måde som den lokale lønkompensationsordning, der gælder i Nordjylland og lønkompensationsordningen, som vi kendte det fra foråret. Alle virksomheder i de ramte kommuner kan søge. Hvis området for skærpede restriktioner forstørres, kommer ordningen også til at gælde for disse.
Ordningen gælder fra 9. dec., hvor de skærpede regler trådte i kraft og de gælder frem til restriktionerne fremhæves. Dette er indtil videre 3. januar.

Muligheden for lønkompensation løber hen over juleferien, hvor der er flere fridage, og derfor indebærer aftalen, at virksomheder ikke vil modtage kompensation for 3 dage, hvor en stor del af virksomhederne i forvejen vil være nedlukket.

Regeringen arbejder desuden på at søge opbakning i Folketinget til at lade den midlertidige ordning om arbejdsfordeling blandt medarbejderne træde i kraft allerede i midten af denne måned frem for 1. januar.

Læs aftalen her: https://bm.dk/media/15436/aftale-om-loenkompensationsordning.pdf