lockout

|05.04.2018

Lockout: NT melder klart ud

Nordjyllands Trafikselskab tager det fornødne ansvar, når de melder klart ud, hvorledes ordregiver og operatør skal forholde sig i tilfælde af, at den varslede lockout/strejke træder i kraft.


Før påske opfordrede Danske Busvognmænd sine medlemmer til at orientere sig i deres kontrakter og tage kontakt til deres ordregiver for at afklare, hvorledes man skal forholde til kørslen i lyset af den varslede strejke og lockout.

I Nordjyllands Trafikselskab har man allerede taget det fornødne ansvar og meldt ud til operatørerne, at man vil modtage den normale afregning fratrukket dieselforbrug, såfremt kørslen bortfalder som følge af de offentlige institutioner og services, der påvirkes eller lukkes under lockout eller strejke.

Alle bør udvise rettidig omhu
”Det er naturligvis svært for de offentlige ordregivere at overholde de bestemmelser om varsling og afregning, der fremgår af kontrakterne om kørslen, når man ikke ved om lockouten træder i kraft eller ej,” udtaler Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd, og fortsætter:

”Men den offentlige ordregiver er naturligvis forpligtet af kontraktens bestemmelser og rettidig omhu i lige så høj grad som leverandøren. Vi kan kun opfordre til, at trafikselskaber og andre offentlige ordregivere sammen med deres leverandører tager stilling til, hvordan alle parter skal forholde sig i lyset af den varslede strejke og lockout.”

Medlemmer af Danske Busvognmænd opfordres til at tage kontakt til sekretariatet, såfremt det ikke er klart beskrevet i deres kontrakt med det offentlige, hvorledes de skal forholde sig i tilfælde af lockout/strejke.