regler

|30.04.2018

Lempede vilkår og taxi-udbud skal fremme udbuddet i landdistrikter

Den nye taxilov indeholder to konkrete bestemmelser, som er blevet sat ind for at øge udbuddet af taxier, hvor det kræves. Det kan du læse mere om i Busmagasinet 03/2018.


I de senere år, har taxibranchen været et hyppigt diskussionsemne i den offentlig debat. Taxibranchen har nemlig oplevet mærkbar tilbagegang, og hvad enten årsagen er økonomisk afmatning, Uber (da de endnu opererede i Danmark), eller at flextrafik har overtaget de attraktive ture for taxierne, så er det med god grund, at man i den nye taxilovgivning har indført nogle initiativer, der skal gøre taxikørsel i landdistrikterne til en attraktiv forretning. Strategierne i taxiloven kan inddeles i to kategoriser:

Strategi 1: Lempede vilkår i landdistrikterne
En måde hvorpå beslutningstagerne bag taxiloven har forsøgt at gøre taxikørsel i landdistrikterne tillokkende, er ved at lempe vilkårene for at etablere et kørselskontor heri. Konkret nedsættes kravet til egenkapital fra kr. 500.000 til kr. 40.00. Her kan de samme kr. 40.000 anvendes, som bliver benyttet til at få EP-tilladelse.

Trafikstyrelsen udsteder tilladelsen til at drive et kørselskontor i landdistrikter og beslutter ligeledes, i samarbejde med kommunen eller kommunerne i det pågældende landdistrikt, om der er grundlag herfor. Det geografiske område for et landdistrikt, kan både være knyttet til én kommune, men kan ligeledes være en del af en kommune, flere kommuner eller dele af flere kommuner.

To begrænsninger gør sig dog gældende. Et kørselskontor i landdistrikter må kun have tilknyttet tre taxier, og må blot sælge kørsel der enten påbegyndes eller afsluttes i det definerede geografiske område. De anvendte taxier skal derudover udføre taxikørsel på baggrund af deres EP-tilladelse. Således må de udføre kørsel for det offentlige i hele landet.

Læs mere om reglerne for taxikørsel i landdistrikter.

Strategi 2: Taxikørsel i udbud
Et andet instrument, som anvendes for at gøre taxikørsel i landdistrikterne mere attraktivt er muligheden for, at kommunen sætter taxikørsel i udbud, såfremt kommunalbestyrelsen ikke finder taxidækningen tilstrækkelig.

Kommunen vil i udbudsbetingelserne kunne angive hvor stort et taxiberedskab de ønsker til rådighed, på hvilke tidspunkter de ønsker dem, og hvor de ønsker at taxierne skal holde, når de ikke har kunder. Udbuddet skal foregå efter de gældende udbudsregler.

Her er ikke tale om at udbudsvinderen får monopol, selskabet har blot mod betaling fra kommunen forpligtet sig til at stille taxibetjening til rådighed.

Læs mere om reglerne for udbud af taxikørsel.