Taxikørsel

|21.11.2019

Ministerspørgsmål om ventetid på chaufførkort

I et udvalgsspørgsmål er transportminister Benny Engelbrecht (S) blevet bedt om at redegøre for årsagen til de lange ventetider for udstedelse af chaufførkort til erhvervsmæssig persontransport. Dansk PersonTransport mener, at problemet skal løses hurtigst muligt.


Den 20. november har Rene Christensen (DF) stillet et udvalgsspørgsmål til transportminister Benny Engelbrech, hvor han beder transportministeren om at oplyse den aktuelle ventetid for udstedelse af midlertidigt og permanent chaufførtkort til taxikørsel, om transportministeren mener, at den aktuelle ventetid er acceptabel, samt om han mener, at den lange ventetid skyldes ressourcemangel hos Færdselsstyrelsen.

Dansk PersonTransport mener, at Rene Christensens spørgsmål er meget relevant, da de lange ventetider bremser udviklingen i branchen. Torben Kirketerp, formand for DPTs sektor for taxikørsel, ser gerne, at der arbejdes hårdt på at finde en løsning indenfor den nærmeste fremtid.

“De lange ventetider er uacceptable, og de udgør en kæmpe hæmsko for virksomhederne i branchen, som gerne vil rekruttere chauffører. I mange tilfælde skal man vente flere måneder fra at den kommende chaufførs eksamen er bestået, til at man kan få udstedt chaufførtkort, og det gør, at taxiselskaberne skal planlægge langt ud i fremtiden og ikke kan reagere på de behov, som opstår nu og her. Derudover går en del af chaufførerne ledige, så det koster også for de offentlige kasser, at de ikke kommer i job med det samme. Det er derfor absolut nødvendigt, at emnet bliver bragt til diskussion, så der kan komme en løsning snart.”

Se udvalgsspørgsmålet her.