Taxikørsel

|17.05.2018

L 237 1. behandlet i Folketinget

Bortfald af momsfritagelse for bestillingskontorer fastholdes.


L 237, som bl.a. indeholder fjernelse af momsfritagelse for bestillingskontorer, er blevet fremsat i Folketinget. Lovforslagets 1. behandling bar præg af, at det er et yderst kompliceret ’samlelovforslaget’, der er i særklasse kompliceret og teknisk.  Det samlede forslag omhandler i alt 13 mange forskellige komplekse ting på en gang mange forskellige temaer.

Set i forhold til da lovforslaget var i høring, har Skatteministeriet rykket forslagets ikrafttrædelsestidspunkt fra 1. juli 2018 til 1. januar 2019. Det ud fra en anerkendelse af, at overgangen til at opkræve moms af de leverede ydelser vil medføre visse tilpasninger f.eks. i relation til faktureringssystemet. Såfremt momsfritagelse for bestillingskontorer ikke kan fastholdes, mener Dansk Taxi Råd dog, at der er behov for en endnu længere implementeringsfrist til 1.januar 2020.

Man har efter endt høring ligeledes præciseret i lovforslaget, at det ikke er alle sygetransporttilladelser, der fortsat vil kunne drives som en momsgruppe med momsfritagelse, men kun ”For så vidt angår transport af syge eller tilskadekomne personer med transportmidler specielt konstrueret til dette formål”.

Dansk Taxi Råd har forfattet et notat til Skatteudvalget, hvor man belyser, hvorfor bestillingskontorernes ydelser historik set er undtaget moms, samt hvorfor det, også jf. andre høringsparter, bør være muligt inden for rammerne af EU-lovgivningen at bevare denne momsundtagelse.

Tirsdag den 22. maj 2018 er der frist for svar og ændringsforslag og torsdag den 24. maj 2018 er der politisk drøftelse og afgivelse af betænkning inden forslaget sendes tilbage i folketingssalen til videre behandling.