03.02.2023

Krøllede hjerner skal knække kurven

DPT var med på transportkonferencen Fremtidens Transport 2023.


SVM-regeringen har som mål at sikre busbetjeningen i byer og yderområder og  vil nedsætte et ekspertudvalg der skal se på hvordan. Endnu ved vi ikke hvem der skal sidde i ekspertudvalget og hvilke spørgsmål de vil blive stillet. Men der kan blive brug for ”krøllede hjerner” i dette ekspertudvalg oplyste Transportminister Thomas Danielsen i sit indlæg på IDA’s transportkonference Fremtidens Transport 2023 – Hvordan knækker vi kurverne?, der blev arrangeret mandag den 30. januar i samarbejde med en lang række andre organisationer. ”SVM-regeringens transportpolitik er hverken rød, blå eller lilla; men grøn,” meddelte transportministeren ved samme lejlighed, der også roste den kollektive bustrafik for allerede at være nået langt med den grønne omstilling.

”En grøn transportpolitik der skal sikre sammenhæng i hele Danmark udtænkt af krøllede hjerner. Det er et rigtigt godt udgangspunkt, hvis det kombineres med de elementer, der fungerer godt i dag: Førertrøjen i grøn omstilling af busserne, tilfredse buspassagerer og en gryende opmærksomhed og vilje blandt både politikere på alle niveauer og borgere til at foretage klimavenlige valg og prioriteringer. Vi glæder os til at bidrage til det arbejde der ligger foran os,” udtaler sektorchef Lasse Repsholt, der deltog i konferencen.

Et underliggende tema for konferencen var ønsket om en national mobilitetsplan. Tankerne bag en national mobilitetsplan er, at vejtrafik og infrastruktur, jernbaner, kollektiv trafik, fysisk planlægning med mere skal indgå i en samlet, langsigtet plan og prioritering, hvor der tages højde for klimabelastningen som det vigtigste men også samfundsøkonomi, trængsel og mobilitet i by og på land. Programchef for Mobilitet, Søren Have fra Klimatænketanken CONCITO – der ellers er kendt for et ønske om at skride hurtigt til handling – vurderede i den forbindelse, at opgaven på kort sigt kan være at opretholde det nuværende niveau for kollektiv trafik, indtil en national mobilitetsplan foreligger. Et synspunkt der ikke var udelt begejstring for. ”Vi har stor sympati både for tanken om en national mobilitetsplan og for en grundlæggende idé om, at vi skal prioritere klogt og med omtanke.  I DPT kan vi dog godt pege på investeringer, projekter og forbedringer i den kollektive trafik, der vil være en gevinst for samfundet og klimaet uanset hvad. Ambitionen bør ikke være at holde skinnet på næsen. Trængsel, klimakrise, energikrise, inflation og vigende sammenhængskraft i Danmark bærer i sig selv behovet for f.eks. at løfte den kollektive trafik i Hovedstadsområdet, styrke serviceniveauet i de regionale net eller fastlægge en national standard for serviceniveauet i yderområderne,” vurderer Lasse Repsholt.

På konferencen havde deltagerne også mulighed for at blive opdateret på fremdriften i Rejsekort & Rejseplan A/S’ arbejde med digitalisering af billetsystemerne samt behovet for et nyt og forbedret billetprodukt til unge og studerende.