Offentlig kørsel

|23.03.2019

Kristian Pihl: Ny forening skaber sammenhæng og slagkraft

Dansk PersonTransports første årsmøde er netop overstået, og det foregik bl.a. med besøg fra Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, der benyttede lejligheden til at rose dannelsen af den nye forening.


Da Dansk PersonTransport bød medlemmer af foreningen til første årsmøde i den nye forenings regi, foregik det bl.a. med besøg fra Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, der glædeligt indtog talerstolen og indledte med at lykønske dannelsen af den nye forening.

”Tillykke med det vellykkede ægteskab. Det er rart for os politikere, når der kommer sammenhæng, slagkraft og bedre og mere ensrettet rådgivning. Både Dansk Taxi Råd og Danske Busvognmænd var to velansete foreninger, og det er den nye forening i særdeleshed også. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde,” lød det fra Kristian Pihl, der dernæst kommenterede på flere af pointerne fra landsformand John Bergholdts beretning.

”I beretningen nævnte John, at man skal være opmærksom på ikke at udstede bøder til folk, som ikke har indflydelse på bussens sikkerhed. Det vil jeg sørge for at tjekke op på, så bøderne udmåles på retfærdig vis,” lød det fra Kristian Pihl med henvisning til de nuværende bødeudmålinger for skævbremsning, hvilket udløser bøder til føreren, selvom skævbremsningen i størstedelen af tilfældene ikke kan mærkes.

Større kontrol af udenlandske busser og mere BRT
Kristian Pihl benyttede også lejligheden til at give tilsagn til, at han vil arbejde for at indføre mere kontrol af udenlandske busser, ligesom han vil advokere for BRT-løsninger frem for letbaner.

”BRT er bedre end letbaner. Letbaner er ikke bare ufatteligt dyre, men kræver også et stort forarbejde, da store bydele skal underlægges vejarbejde i længere perioder ad gangen under bygningsfasen. Der er BRT-koncepter langt mere fleksible og lettere at indfase. Derfor vil jeg arbejde for, at BRT-løsninger i højere grad skal præge fremtidens kollektive trafik i modsætning til letbaner. Det er vigtigt, at vi får en velfungerende kollektiv trafik også i udkantsområderne. Det må vi ikke glemme med i al snakken om HOT.”

”Derudover skal vi tackle det igangværende problem med udenlandske busser, der kører på frihjul. Vi må tage fat i SKAT og andre aktører og sørge for, at der kommer til at ske en effektiv kontrol, så udenlandske busser og danske busser kommer til at konkurrere på lige vilkår.”

Vognmanden skal kunne følge med i den grønne omstilling
Transportordføreren sluttede af med at tilkendegive et ønske om, at man fra politisk side skal huske på vognmændene, når der udarbejdes initiativer, der skal fremme den grønne omstilling.

”Transportområdet skal i en grøn retning og klimaproblemerne skal løses – det kan der ikke være nogen tvivl om – men det skal parres med sund fornuft, så vognmændene ikke pludseligt står med en masse busser, der ikke er noget værd. Den grønne omstilling skal foregå i et tempo, hvor vognmændene kan være med.”