10.02.2022

Kredsgeneralforsamlinger

Dansk PersonTransport afholder kredsgeneralforsamlinger den 1., 2. og 3. marts, hvor der både skal vælges medlemmer til kredsbestyrelser og sektorerne.


Traditionen tro afholdes der kredsgeneralforsamlinger forud for Dansk PersonTransports årsmøde. I år afholdes kredsgeneralforsamlinger på følgende steder og tidspunkter:

  • Kreds 1 afholdes den 1. marts hos OK i Viby ved Aarhus
  • Kreds 2 afholdes den 2. marts hos Nordfyns Finans i Odense
  • Kreds 3 afholdes den 3. marts hos Evobus Danmark i Køge

På alle tre møder indledes med en debat om rekruttering chauffører. Derefter afholdes selve kredsgeneralforsamlingen, hvor der aflægges beretning samt vælges medlemmer til henholdsvis kredsbestyrelsen samt sektorerne.

Medlemmerne gøres opmærksom på, at forslag samt kandidater til kredsbestyrelsen og sektorerne, skal fremsendes skriftligt til kredsformandens senest 8 dage før afholdelse af kredsmødet.

Alle medlemmer er blevet tilsendt invitation til kredsmøderne og kan tilmelde sig kredsmødet online via invitationen.

Dansk PersonTransports årsmøde afholdes den 25. og 26. marts på Hotel Marienlyst i Helsingør. Invitation til årsmødet er også udsendt til medlemmerne.