Offentlig kørsel

|22.02.2019

Kreds 3: En vellykket generalforsamling i nye rammer

Den 19. februar 2019 afholdte Dansk PersonTransport den første af tre kredsgeneralforsamlinger. Her mødtes kreds 3 som noget nyt i MAN’s lokaler i Greve.


Da medlemmerne af kreds 3 slog hovederne sammen, var det i nye rammer. Generalforsamlingen, der normalvis afholdes på en kro, blev nemlig afholdt i MAN’s lokaler i Greve. De nye rammer var et friskt pust til det vellykkede arrangement og gav også MAN mulighed for at komme med indspark til foreningens medlemmer.

Arrangementet blev indledt kl. 15 med en times forløb, hvor de fremmødte havde mulighed for at hilse på hinanden over en kop kaffe eller en flaske sodavand i MAN’s værksted, hvor også en række associerede medlemmer af Dansk PersonTransport var mødt op med stande for at vise hvad de kan tilbyde medlemmerne. Godt og vel en time senere greb MAN muligheden for at holde et oplæg, hvor de fortalte om deres forretningskoncept, reservedele og leasingmuligheder.

Da klokken blev 17, tog de fremmødte hul på selve generalforsamlingen. Kredsgeneralforsamlingen blev indledt med en beretning fra kredsformand Carsten Rasmussen, Vedde Turistfart A/S.

Carsten lagde i sin beretning ud med at holde et øjebliks stilhed for de i året afdøde vognmænd, der tidligere havde været medlemmer af kredsen. Da stilheden var overstået, pegede Carsten på en række emner, som har relevans for kredsens medlemmer:

  • Vejsidekontroller udgør stadig en udfordring for foreningens medlemmer. Foreningens medlemmer bør sikre sig, at deres bus lever op til de krav, der bliver stillet. Dog bør politiets og synshallernes vejsidekontroller strømlines, så busser der netop er blevet godkendt til syn undgår at dumpe politiets test.
  • Medlemmerne blev orienteret om, at Københavns Kommune ønsker at udfase dieseldrevne køretøjer på vejene grundet forurening. Foreningens medlemmer skal derudover ikke forvente at se nye langtidsparkeringspladser i byen i den nærmeste fremtid.
  • Kreds 3 planlægger en tur til Kina udover turen til Busworld, som nu er flyttet fra Kortrijk til Bruxelles. Turen til Kina bliver i øvrigt arrangeret som et selvbetalt tilbud til medlemmer af alle kredse.

Kredsformandens beretning blev suppleret af en beretning fra foreningens fire sektorer.

En valghandling uden overraskelser
Valgene til kredsbestyrelsen forløb uden den store rumsteren, i og med at alle de opstillede kandidater blev valgt ind uden konkurrence fra en modkandidat. Således ønsker foreningen følgende medlemmer tillykke med deres fortsatte deltagelse i kredsbestyrelsen:

  • Flemming Madsen, Nordsjællands Turistfart
  • John Jalkiewicz, Johns Turist- og Minibus
  • Jan Martin Jørgensen, Skøringe Turistbusser (suppleant)

Valgene til sektorudvalgene blev udført for alle foreningens sektorer med undtagelse af taxisektoren, hvis første valghandling er i 2021. Valgene foregik uden modkandiderende, og foreningen ønsker derfor følgende medlemmer tillykke med deres fortsatte virke i sektorudvalgene:

  • Peter Lanng Nielsen, Keolis (rutesektor)
  • Lars Larsen, Københavns Bustrafik (turistsektor)
  • Mogens Pedersen, Egon’s (sektor for offentlig kørsel)

Elbusser på dagsordenen
Efter en fælles middag, hvor snakken giv livligt ved bordene, samledes de fremmødte medlemmer til en debat omkring den grønne omstilling på busområdet. Debatten bestod af oplæg fra Lasse Repsholt, sektorchef i Dansk PersonTransport, Kim Koefoed-Larsen, projektleder i Umove og Jesper Mathiesen, Fleet & PTA Tender Manager Citybus hos MAN.


Kim Koefoed-Larsen fra Umove holder oplæg om, hvordan firmaet har til opgave at sætte 20 elbusser på gaden til april 2019.

Debatten forløb livligt, og det blev bl.a. diskuteret, hvorvidt elkøretøjer kan leve op til de krav, man som vognmand kan forlange af sit køretøj i et dynamisk marked. Derudover var økonomien, batteritiden og andre egenskaber ved brug af el oppe og vende i samme ombæring.

Deltagerne kunne således vende snuden hjemad en oplevelse rigere, da arrangementet både skærpede deltagernes faglige viden og gav anledning til en masse socialisering. Foreningen sender et stort tak til alle medlemmer, MAN og de associerede medlemmer, der alle var med til at gøre aftenen vellykket.